Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 35280-2/2010 Ob-4702/10 , Stran 1937
Predmet najema so naslednji poslovni prostori: – Carpacciov trg 4, Koper, prostor, v izmeri 37,00 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 832, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 283,72 EUR, za mesec junij 2010; – Čevljarska ulica 14, Koper, prostor, v izmeri 92,65 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 714, k.o. Koper, oddajamo za gostinsko dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 677,70 EUR, za mesec junij 2010; – Čevljarska ulica 21, Koper, prostor, v izmeri 54,92 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 652, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 421,13 EUR, za mesec junij 2010; – Čevljarska ulica 21, Koper, prostor, v izmeri 133,40 m2 poslovne površine, nahaja se v nadstropju stavbe na parceli št. 652, k.o. Koper, oddajamo za pisarno ali mirno obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 787,19 EUR, za mesec junij 2010; – Čevljarska ulica 30, Koper, prostor, v izmeri 23,73 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 689, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 181,96 EUR, za mesec junij 2010; – Kidričeva ulica 18, Koper, prostor, v izmeri 30,07 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 77, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 230,58 EUR, za mesec junij 2010; – Kidričeva ulica 37, Koper, prostor, v izmeri 49,22 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 824, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 377,42 EUR, za mesec junij 2010; – Kidričeva ulica 41, Koper, prostor, v izmeri 89,13 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli 826, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 658,25 EUR za mesec junij 2010; – Prešernov trg 6, Koper, prostor, v izmeri 33,15 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli 1108/1, k.o. Koper, oddajamo za specializirano trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 254,19 EUR za mesec junij 2010; – Pristaniška ulica 5, Koper, prostor, v izmeri 25 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 845, k.o. Koper, oddajamo za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 235,43 EUR za mesec junij 2010; – Pristaniška ulica 7, Koper, prostor, v izmeri 25 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 908, k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 183,53 EUR za mesec junij 2010; – Pristaniška ulica 27, Koper, prostor, v izmeri 52 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli 994, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 363,93 EUR za mesec junij 2010; – Ukmarjev trg 7, Koper, prostor, v izmeri 62,71 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 46, k.o. Koper, oddajamo za dejavnost promocije turizma in domače obrti v Mestni občini Koper, izklicna mesečna najemnina znaša 525,14 EUR za mesec junij 2010; – Vanganelska ulica 55, Koper, prostor, v izmeri 16,84 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 6310/22, k.o. Semedela, oddajamo za dejavnost ribarnice, izklicna mesečna najemnina znaša 111,99 EUR za mesec junij 2010; – Verdijeva ulica 7, Koper, prostor, v izmeri 81,40 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 94/3, k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno ali trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 585,07 EUR za mesec junij 2010; – Vojkovo nabrežje 27, Koper, prostor, v izmeri 81,88 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 501/1, k.o. Koper, oddajamo za zobozdravstveno dejavnost oziroma drugo mirno storitveno dejavnost ali trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 539,81 EUR za mesec junij 2010; – Župančičeva ulica 45, Koper, prostor, v izmeri 34,90 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1181, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemni na znaša 224,67 EUR za mesec junij 2010. Oddaja ponudb Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem, poslovnega prostora v Kopru, »navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako 35280-2/2010«, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 11. 8. 2010. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 17. ure. Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 12. 8. 2010, ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje. Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si. Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, tel. 05/66-46-284 ali 05/66-46-286.

AAA Zlata odličnost