Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

SV 1348/10 Ob-3864/10 , Stran 1529
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-1348/10, DK-103/10 z dne 3. 6. 2010, je bila nepremičnina – stanovanje št. 9, v izmeri 112,75 m2, ki se nahaja v III. nadstropju objekta s shrambo št. 9 ter parkirnim mestom št. 38, vse na naslovu Slomškova ulica 35, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 2979 in parc. št. 2983, obe k.o. Tabor, ki je na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 26. 5. 2008, sklenjene med Raščan Matejem, roj. 29. 10. 1976, kot kupcem ter Simono Lebar Pulič, roj. 23. 2. 1970, stan. Slomškova 35, Ljubljana, kot prodajalko, last Raščan Mateja, roj. 29. 10. 1976, stan. Kocljeva ulica 12 c, Murska Sobota, do celote, zastavljena v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4.280.000,00 €, s pogodbeno obrestno mero vezano na Euribor + 3,85% letno, z zapadlostjo zadnjega obroka 28. 5. 2010, ter z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v kreditni pogodbi, napram dolžnika Raščan Mateja, stan. Kocljeva ulica 12 c, Murska Sobota.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti