Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Št. 47/2010 Ob-3796/10 , Stran 1490
Nadzorni svet javnega podjetja Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem, na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06) in prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., notarsko prečiščeno besedilo z dne 6. 5. 2010 v imenu Vlade Republike Slovenije, objavlja javni razpis za direktorja. Za direktorja je lahko imenovan, ki poleg splošnih in zakonskih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba, – najmanj štiri leta delovnih izkušenj s področja vodenja družb ali sodelovanja v organih upravljanja, – imeti mora managerske in voditeljske sposobnosti (z referencami potrjena sposobnost strateškega vodenja, sposobnost učinkovitega komuniciranja in pogajalske spretnosti), – znanje angleškega jezika. Nadzorni svet bo prispele vloge pregledal in ugotovil, če so pravočasne in popolne ter jih posredoval Ministrstvu za okolje in prostor, ki jih bo posredovalo v nadaljnji postopek Vladi Republike Slovenije. Direktorja javnega podjetja imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v roku 14 dni od objave javnega razpisa na naslov: Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem, s pripisoma »za nadzorni svet – javni razpis za direktorja« in »Ne odpiraj«. Upoštevale se bodo le pravočasne in popolne vloge, ki bodo vsebovale vsa zahtevna dokazila o izpolnjevanju pogojev. K vlogi je potrebno priložiti: – notarsko overjeno kopijo diplome, – potrdilo o delovnih izkušnjah s področja vodenja družb ali sodelovanja v organih upravljanja, – potrdila o referencah, da ima kandidat sposobnost strateškega vodenja, sposobnost učinkovitega komuniciranja in pogajalske spretnosti, – potrdilo o znanju tujega jezika, – program dela in razvoja javnega podjetja za mandatno obdobje, – potrdilo o nekaznovanju, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, – izjavo kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, – izjavo kandidata, da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti