Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Ob-3967/10 , Stran 1486
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmetov prodaje: A. Stanovanja 1. Enosobno stanovanje (prazno), z ident. št. 45.E (cela id. št. 1731/1516/21), št. S21, v mansardi, v izmeri 35,05 m2 in ident. št. 46.E, klet št. S21a, (v stanovanjski stavbi na naslovu Povšetova ul. 104D, Ljubljana, ležeči na parc. št. 730/11, podvložek 1404/25, k.o. Udmat (1731), letnik 1969, (tablica Mors 21637). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 14. do 15. ure, – 23. 6. 2010, od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 70.300,00 eurov. 2. Enosobno stanovanje (prazno), št. 37, na terasi v V. nad., v izmeri 31,96 m2, s kletjo, v stanovanjski stavbi, na naslovu Fabianijeva 29, Ljubljana, stoječa na parc. št. 1694, zk podvložku 2889/39, id. št. 213.E, k.o. Bežigrad (2636), letnik 1955, (tablica Mors 22998). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 12.30 do 13.30, – 23. 6. 2010, od 11.30 do 12.30. b) Izklicna cena: 56.300,00 eurov. 3. Dvosobno stanovanje št. 3 (prazno) v PR, s kletjo, v skupni izmeri 50,71 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Prijateljev trg 6, Ribnica, ležeči na parc. št. 1919, zkv 1690, k.o. Ribnica (1625), letnik 1966, (tablica Mors 27852)), id. št. v celoti 1625-298. a) Ogled stanovanja: – 21. 6. 2010, od 10. do 11. ure, – 22. 6. 2010, od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 56.100,00 eurov. 4. Trisobno stanovanje (prazno) št. 8, v IV. nad., s kletjo, v skupni izmeri 79,23 m2, (po cenitvi), v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta 14, Logatec, ležeči na parc. št. 1611/6, k.o. Dolenji Logatec (2017), id. št. 2017-8-24, letnik 1980, (tablica Mors 20038). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 9. do 10. ure, – 24. 6. 2010, od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 109.300,00 eurov. 5. Enosobno stanovanje (prazno) št. 8, v I. nad., v skupni izmeri 45,82 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi, na naslovu Pavšičeva ul. 18, Logatec, ležeči na parc. št. 908/8, podvložek 1691/23, id. 8.E, k.o. Blekova vas (2016)), id. št. 2016-3-8, letnik 1982, (tablica Mors 21207). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 10.15 do 11.15, – 24. 6. 2010, od 11.150 do 12.15. b) Izklicna cena: 69.300,00 eurov. 6. Dvosobno stanovanje št. 21 (prazno), v III. nad., s kletjo, v skupni izmeri 58,11 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi na naslovu Pivška ul. 3, Postojna, ležeči na parc. št. 620/29, zk podvložek 2965/27, k.o. Postojna (2490) letnik 1979, (tablica Mors 20960), id. št. v celoti 2490-8-23. a) Ogled stanovanja: – 21. 6. 2010, od 9. do 10. ure, – 22. 6. 2010, od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 63.400,00 eurov. 7. Enosobno stanovanje št. 5 (prazno), v I. nad., v skupni izmeri 44,07 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ul. 4, Postojna, ležeči na parc. št. 3185, zkv 3095, k.o. Postojna (2490) letnik 1954, (tablica Mors 25583), id. št. v celoti 2490-748-10. a) Ogled stanovanja: – 21. 6. 2010, od 10.30 do 11.30, – 23. 6. 2010, od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 52.200,00 eurov. 8. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10, v KL, v izmeri 38,49 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ulica 4, stoječa na parc. št. 3185, zkv 3095, k.o. Postojna, letnik 1954, (tablica Mors 25588). a) Ogled stanovanja: – 21. 6. 2010, od 10.30 do 11.30, – 23. 6. 2010, od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 55.300,00 eurov. 9. Enosobno stanovanje št. 3 (prazno), v I. nad., v skupni izmeri 57,17 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ul. 8, Postojna, ležeči na parc. št. 3196/1, zkv 2982, k.o. Postojna (2490) letnik 1957, (tablica Mors 25611), id. št. v celoti 2490-753-3. a) Ogled stanovanja: – 21. 6. 2010, od 10.30 do 11.30, – 23. 6. 2010, od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 58.400,00 eurov. 10. Enosobno stanovanje št. 6 (prazno), v II. nad., v skupni izmeri 59,37 m2 (po katastru 51,80), v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ul. 8a, Postojna, ležeči na parc. št. 3196/2, zkv 3017, k.o. Postojna (2490) letnik 1957, (tablica Mors 25620), id. št. v celoti 2490-752-8. a) Ogled stanovanja: – 21. 6. 2010, od 10.30 do 11.30, – 23. 6. 2010, od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 59.800,00 eurov. 11. Dvosobno stanovanje št. 6 (prazno), v II. nad., v skupni izmeri 75,28 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ul. 10a, Postojna, ležeči na parc. št. 3197, zk podvložek 2983/9, k.o. Postojna (2490), letnik 1955, (tablica Mors 25633), id. št. v celoti 2490-756-6. a) Ogled stanovanja: – 21. 6. 2010, od 10.30 do 11.30, – 23. 6. 2010, od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 101.000,00 eurov. 12. Dvosobno stanovanje št. 8 (prazno), v I. nad., v skupni izmeri 53,94 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi na naslovu Stjenkova ul. 4, Postojna, ležeči na parc. št. 423/5, zk podvložek 3444/8, k.o. Postojna (2490), letnik 1970, (tablica Mors 25686), id. št. v celoti 2490-475-6. a) Ogled stanovanja: – 21. 6. 2010, od 12.30 do 13.30, – 23. 6. 2010, od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 57.300,00 eurov. 13. Trisobno stanovanje (prazno), št. 16, v III. nad., v izmeri 72,45 m2, s kletjo, v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje 24, podvložek 3342/16, ident. št. 16.E, k.o Postojna letnik 1963, (tablica Mors 20595. a) Ogled stanovanja: – 21. 6. 2010, od 12.30 do 13.30, – 23. 6. 2010, od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 70.300,00 eurov. 14. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1, v PR, v izmeri 58,30 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje 15, stoječe na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o. Postojna, letnik 1961, (tablica Mors 25763), ident. št. 2490-200-1. a) Ogled stanovanja: – 21. 6. 2010, od 12.30 do 13.30, – 23. 6. 2010, od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 53.500,00 eurov. 15. Enosobno stanovanje (prazno), št. 8, (prej št. 7), v PR, v izmeri 40,10 m2 (po katastru), stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors 24837). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 10.30 do 11.30, – 23. 6. 2010, od 14.30 do 15.30. b) Izklicna cena: 19.500,00 eurov. 16. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 9, (prej št. 10), I. nad., v izmeri 58,90 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors 24829). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 10.30 do 11.30, – 23. 6. 2010, od 14.30 do 15.30. b) Izklicna cena: 27.300,00 eurov. 17. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 10, (prej št. 9), v I. nad., v izmeri 43,40 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors 24839). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 10.30 do 11.30, – 23. 6. 2010, od 14.30 do 15.30. b) Izklicna cena: 20.500,00 eurov. 18. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12, (prej 11), v II. nad., v izmeri 49,60 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors 24830. a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 10.30 do 11.30, – 23. 6. 2010, od 14.30 do 15.30. b) Izklicna cena: 17.500,00 eurov. 19. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, II. nad., v izmeri 72,93 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi Črnomlju, Ul. 21 oktobra 2a, stoječi na parc. št. 225/24 podvložek 2186, id. 5.E, k.o. Črnomelj, ident. št. 1535-25-5, letnik 1961, (tablica Mors 27764). a) Ogled stanovanja: – 21. 6. 2010, od 10. do 11. ure, – 23. 6. 2010, od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 51.300,00 eurov. 20. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10, v I. nad., v izmeri 45,67 m2, s kletjo, v stanovanjski stavbi v Križah, Hladnikova ul. 18, stoječa na parc. št. 570/3, zkv 383, k.o. Križe (id št. 2147-400-4), letnik 1948, (tablica Mors 25969). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 14. do 15. ure, – 23. 6. 2010, od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 43.300,00 eurov. 21. Enosobno stanovanje (prazno), št. 6, v II. nad., v izmeri 48,43 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi v Ajdovščini, Goriška cesta 15, stoječe na parc. št. 1037, zkv 454, k.o. Ajdovščina, ident. št. 2392-157-6, letnik 1963, (tablica Mors 25295). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 10. do 11. ure, – 23. 6. 2010, od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 46.100,00 eurov. 22. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1, v PR, v izmeri 68,43 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi v Ajdovščini, Cesta IV. Prekomorske brigade 8, stoječe na parc. št. 874, zkv 454, k.o. Ajdovščina, ident. št. 2392-101/- letnik 1960, (tablica Mors 25253). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 11.15 do 12.15, – 23. 6. 2010, od 11.15 do 12.15. b) Izklicna cena: 57.200,00 eurov. 23. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12, v II. nad., v izmeri 81,19 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi v Celju, Veselova ul. 8, stoječa na parc. št. 225/1, zk podvložku 2402/13 z id. št. 12.E, k.o. Celje (1077), letnik 1954, (tablica Mors 26855). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 10. do 11. ure, – 23. 6. 2010, od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 67.000,00 eurov. 24. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 4, v I. nad., v izmeri 105,16 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi v Rimskih Toplicah, Ul. XIV. Divizije 7, stoječa na parc. št. 963/4, zk podvložek 843/5, id. št. 4.E, k.o. Rimske Toplice (1039), id. v celoti 1039-715-4, letnik 1978, (tablica Mors 20882). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 11.15 do 12.15, – 23. 6. 2010, od 11.45 do 12.45. b) Izklicna cena: 68.000,00 eurov. 25. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4, v I. nad., v izmeri 69,13 m2, s kletjo, v stanovanjski stavbi v Lendavi, Rudarska ul. 11, stoječa na parc. št. 6425/7, zkv 3873, k.o. Lendava (166), letnik 1963, (tablica Mors 27119). a) Ogled stanovanja: – 22. 6. 2010, od 12. do 13.30, – 23. 6. 2010, od 10. do 11.30. b) Izklicna cena: 26.800,00 eurov. B) Zemljišča: 1. Stavbno zemljišče – funkcionalno, v k.o. Zg. Radvanje (677) pri Mariboru, parc. štev. 1210/4, neplodno, v izmeri 430 m2 in parc. št. 1210/5, neplodno, v izmeri 28 m2, zkv 722. a) Izklicna cena: 46.200,00 eurov. IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj lahko brez najave opravite ob stanovanjih (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji in zemljiščem lahko pokličete na tel. 01/471-22-13, od 14. 6. 2010 do 30. 6. 2010, med 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Nekatera stanovanja so etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam, po izkušnjah so hipotekarni krediti za takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 300,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 400,00 EUR, – od 100.000,01 EUR do 300.000, 00 EUR za 500,00 EUR, – od 301.000 EUR naprej za 600,00 EUR. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-67000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-67000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 30. 6. 2010, do 12. ure, na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici, s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 1. 7. 2010«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni; – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi; – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb); – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US, 100/09). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo predvidoma posneta na filmski trak. 11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 1. 7. 2010, ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti