Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

SV 444/2010 Ob-2074/10 , Stran 550
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-444/2010 z dne 5. 3. 2010, so bila stanovanja v večstanovanjski hiši, na naslovu Ulica kneza Koclja 36, Maribor, stoječi na parc. št. 1910, k.o. 657 Maribor-Grad, last zastavitelja Kolosej Maribor, družba za prikazovanje filmov d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična štev. 1599828000, in sicer stanovanje št. 1, v izmeri 67,70 m2, v pritličju, ki ga je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10. 2003, z dodatkom h kupoprodajni pogodbi z dne 9. 10. 2003, z dne 25. 11. 2003, oboje sklenjeno s prodajalcem Marjanom Blassinom, Ulica kneza Koclja 36, Maribor, in stanovanje št. 2, v izmeri 68,39 m2, v II. nadstropju, ki ga je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 8. 2003, sklenjene s prodajalcem Antonom Kovačem, Maribor, Regentova ulica 20, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 22. 2. 2010, in stanovanje št. 3, v izmeri 76,87 m2, v II. nadst., ki ga je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 8. 2003, sklenjene s prodajalcema Cvetko Jakovljević in Milomirjem Jakovljevićem, oba Maribor, Ulica kneza Koclja 36, z aneksom št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 29. 8. 2003, z dne 25. 2. 2010, sklenjenim s prodajalko Cvetko Jakovljević, Hrenova ulica 14A, Maribor, in stanovanje št. 4, v izmeri 69,07 m2, v I. nadstropju, ki ga je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 9. 2003, sklenjene s prodajalcem Igorjem Komidarjem, Maribor, Ruška cesta 7, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 22. 2. 2010, in stanovanje št. 5, v izmeri 77,66 m2, v I. nadstropju, ki ga je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 9. 2003, z aneksom k kupoprodajni pogodbi z dne 17. 9. 2003, z dne 6. 11. 2003, oboje sklenjeno s Sonjo Korošec in Borisom Korošcem, oba Maribor, Ulica kneza Koclja 36, in z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 22. 2. 2010, ter stanovanje št. 6, v izmeri 66,51 m2, v pritličju, ki ga pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 10. 2003, sklenjene s prodajalko Deo Gregorčič, Maribor, Ulica kneza Koclja 36, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 22. 2. 2010, zastavljena v korist upnika Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, matična št. 5103061000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3.300.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost