Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

SV 221/2010 Ob-2061/10 , Stran 550
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 221/2010, z dne 5. 3. 2010, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje, številka 12, v 5. nadstropju, stanovanje obsega dnevno sobo v izmeri 16,05 m2, kuhinjo z jedilnico 11,36 m2, spalnico v izmeri 13,13 m2, kopalnico v izmeri 5,37 m2, WC v izmeri 2,20 m2, predsobo v izmeri 5,32 m2, kar skupaj znaša 59,16 m2, ki se nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru, Ulica kneza Koclja 35, pripisano pri vložni številki 1562, k.o. Maribor – Grad, stoječi na parceli številka 1853, identifikacijska številka stavbe 2120, last zastavitelja Belna Bojana, EMŠO 2709978500923, stanujočega Maribor, Ulica kneza Koclja 035, do celote, na podlagi pogodbe z dne 22. 12. 2002 in zemljiškoknjižnega dovolila k pogodbi z dne 5. 3. 2010, sklenjena med Horvat Darjo kot prodajalko in Belna Bojanom kot kupcem, zastavljena v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost