Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

SV 69/2010 Ob-2001/10 , Stran 550
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Staše Lepej iz Zagorja ob Savi, opr. št. SV 69/2010 z dne 2. 3. 2010, je bilo stanovanje št. 1, v 2. etaži večstanovanjske stavbe v Zagorju ob Savi, Farčnikova kolonija 36, identifikacijska št. 1886-459.1.E, katerega izključni lastnik je Matjaž Borišek, stan. Litija, Polšnik, Tepe 69A, na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 2. 2010, zastavljeno na podlagi hipotekarno kreditne pogodbe št. 241126-002 z dne 2. 3. 2010, za zavarovanje terjatve v višini 29.500,00 EUR, z dobo vračanja 180 mesecev in končno zapadlostjo zadnjega obroka v plačilo dne 18. 3. 2025, z nominalno obrestno mero kredita 3-mesečni Euribor + 3,05%, ki je spremenljiva in znaša na dan odobritve kredita dne 1. 3. 2010 3,708% in efektivno obrestno mero (EOM) 3,96% letno, z zamudnimi obrestmi ter vsemi stroški, pripadki in event. stroški, z možnostjo odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne izvršljivosti terjatve, vse v korist zastavne upnice SKB Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, mat. št. 5026237000.

AAA Zlata odličnost