Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 011-2/2010 Ob-2100/10 , Stran 538
1. Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05) v 10. členu določa, da ima Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju: Odbor za nagrade) 14 članov in članic (v nadaljevanju: člani) in predsednika ali predsednico (v nadaljevanju: predsednik). Predsednik in prvih sedem članov Odbora za nagrade so bili imenovani za mandatno dobo 4 let, ostalih 7 članov pa za mandatno dobo 2 let. V letu 2010 se izteče mandatna doba polovici članov Odbora za nagrade. Navedeni javni poziv je torej namenjen predlaganju 8 kandidatov za člane Odbora za nagrade (za mandatno dobo 4 let). 2. Predloge za članstvo v Odboru za nagrade lahko podajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci. 3. Na podlagi posredovanih predlogov bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov za člane Odbora za nagrade in ga posredovalo v imenovanje Vladi Republike Slovenije. 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagani kandidati so: mora biti ugleden in uveljavljen raziskovalec, ki izkazuje nadpovprečne rezultate na svojem raziskovalnem področju ali biti strokovnjak na področju tehnike – tehnologije, inovator, izumitelj. 5. Predloge za članstvo v Odboru za nagrade predlagatelji posredujejo pisno. V imenu pravne osebe mora predloge posredovati pooblaščena oseba pravne osebe. 6. Za posameznega predlaganega kandidata predlagatelj (pravna oseba ali posamezni raziskovalec) predloži naslednje podatke: ime in priimek; datum rojstva; znanstveno-strokovni naziv; stopnjo izobrazbe; naziv organizacije v kateri je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo in kratko utemeljitev predloga. Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz prejšnjega odstavka predložiti tudi najpomembnejše reference kandidata za člana Odbora za nagrade. 7. Predlog s podatki in dokazili posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za znanost, Kotnikova 38, Ljubljana, z oznako: »kandidati za člane Odbora za nagrade«. 8. Predlog za članstvo v Odboru za nagrade mora Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prejeti do vključno 8 dni po objavi tega poziva v Uradnem listu RS.

AAA Zlata odličnost