Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Ob-2060/10 , Stran 536
Svet Varstveno delovnega centra Vrhnika – Idrija, na podlagi sklepa 2. seje Sveta VDC VI, z dne 23. 2. 2010, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Varstveno delovnega centra Vrhnika – Idrija. Za direktorja/direktorico je po določilih 25. in 26. člena Statuta VDC VI lahko imenovan-a kandidat-ka, ki izpolnjuje pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Mandat bo direktorju/direktorici začel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister pristojen za socialno varstvo oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in strategijo razvoja zavoda VDC VI v zaprti kuverti na naslov: Varstveno delovni center Vrhnika – Idrija, Rožna ulica 16, 5280 Idrija, z oznako »Razpis za direktorja«. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Nepopolne in prepozno prispele prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.

AAA Zlata odličnost