Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Ob-2049/10 , Stran 535
Svet zavoda Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice (m/ž). Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2010. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost). Prijave pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik, s pripisom za razpis ravnatelja. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost