Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 0658/2010 Ob-2048/10 , Stran 535
Svet zavoda Slovenske turistične organizacije, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska turistična organizacija, Sklepa Vlade RS št. 32200-5/2009/5, z dne 12. 11. 2009, objavlja javni razpis za delovno mesto direktor/direktorica Slovenske turistične organizacije. Zahtevani pogoji: – najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri ali specializacija oziroma magisterij po visokošolski izobrazbi; – najmanj 8 let delovnih izkušenj na področju turizma in najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih; – poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda; – aktivno znanje slovenskega jezika; – na višjem nivoju oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2 znanje angleškega jezika in drugega tujega jezika (francoskega, nemškega, italijanskega ali španskega); – državljanstvo Republike Slovenije. Kandidati naj k svoji prijavi na javni razpis priložijo: – življenjepis z navedbo splošnih podatkov z navedbo referenc in delovnih izkušenj; – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – kopijo diplome; – potrdilo o znanju tujih jezikov; – program delovanja zavoda skupaj z vizijo razvoja za mandatno obdobje (največ pet strani). Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje Svet zavoda Slovenske turistične organizacije, s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Mandat direktorja traja 4 leta in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku. Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 28. 3. 2010, na naslov: Slovenska turistična organizacije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja Slovenske turistične organizacije«. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost