Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Ob-1994/10 , Stran 534
Svet Centra za socialno delo Ljutomer, na podlagi sklepa 2. seje Sveta CSD Ljutomer, z dne 25. 2. 2010, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ljutomer. Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US: U-1-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-1-34/98,36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP9, 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/o7 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG9 ter 28. člena Statuta Centra za socialno delo Ljutomer, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, – 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, ali – da ima višjo strokovno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, – 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Ljutomer, Prešernova 17A, 9240 Ljutomer, z oznako »Za razpis«. Rok za prijavo je 8 dni, po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh, od dneva poteka razpisa.

AAA Zlata odličnost