Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 014-2/2010 Ob-1982/10 , Stran 534
Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne objave, št. 10/04) in Sklepa župana št. 014-2/2010, z dne 10. 2. 2010, župan Mestne občine Koper objavlja razpis za imenovanje direktorja Pokrajinskega muzeja Koper, Kidričeva 19, Koper. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne smeri; – poznavanje muzejske ali njej sorodne stroke in dejavnosti, ki jo opravlja zavod; – najmanj pet let delovnih izkušenj v muzejski ali njej sorodni stroki; – aktivno znanje italijanskega jezika in enega od svetovnih jezikov; – obvladovanje uporabe računalnika; – organizacijske in vodstvene sposobnosti. Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda. Kandidata za direktorja bo na podlagi predhodnega mnenju sveta zavoda imenoval župan Mestne občine Koper za dobo petih let. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis-direktor Pokrajinskega muzeja Koper«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.

AAA Zlata odličnost