Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Ob-2011/10 , Stran 514
Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi in predstavitvi mesta Ljubljane doma in v svetu. Župančičevo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci z območja Mestne občine Ljubljana za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2008 do vključno marca 2010) ali za delo iz daljšega obdobja, ki trajno obogati kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in je lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu. Kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega kulturnega prispevka, lahko dobi Župančičevo nagrado skupina ustvarjalcev. Mestna občina Ljubljana bo podelila največ 4 Župančičeve nagrade. Pobudo za podelitev Župančičeve nagrade lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana. Prav tako lahko tudi člani Komisije za podelitev Župančičeve nagrade, v skladu z razpisom, sami predlagajo druge kandidate po svoji presoji. Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne nagrade. Dobitnik lahko prejme nagrado samo enkrat in v tekočem letu največ eno priznanje Mestne občine Ljubljana. Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati: – podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, kolikor je to mogoče; – podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo; – navedbo vrste nagrade: za življenjsko delo, za delo iz obdobja preteklih dveh let; – utemeljitev pobude ter morebitna druga mnenja tistih, ki pobudo podpirajo. Komisija za podelitev Župančičevih nagrad bo pozvala kandidate, da podajo soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Če kandidat ne bo podal soglasja, bo pobuda izločena iz nadaljnje obravnave. Pobude za podelitev Župančičeve nagrade pošljite na naslov: Mestna občina Ljubljana – sprejemna pisarna, Komisija za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2010, Adamič Lundrovo nabrežje 2, do vključno 12. aprila 2010 v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis: Župančičeve nagrade 2010 – Ne odpiraj!« Pobudniki bodo o izboru obveščeni v roku 14 dni po izboru. Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad 2010 bo od dneva objave v Uradnem listu RS dosegljiv tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si) in v glasilu Ljubljana. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za kulturo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Ambrožev trg 7 pri sekretarki Komisije za podelitev Župančičevih nagrad Manji Ravbar po tel. 01/306-48-38 in 01/306-48-45 in po e-pošti: manja.ravbar@ljubljana.si. Uradne ure po telefonu so vsak dan od 9. do 11 ure.

AAA Zlata odličnost