Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 003/2010 Ob-2004/10 , Stran 499
– dopolnilne turistične dejavnosti, – ekonomika podjetja, – harmonija okusov, – hrana in pijača, – kuharstvo z organizacijo dela, – kulinarika za vitalnost, – organizacija gostinskih dogodkov, – osnove kuharstva, – osnove projektnega menedžmenta, – poslovna informatika in statistika, – strokovna terminologija v italijanskem jeziku, – wellness turizem. Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, tri leta delovnih izkušenj in dokaze o vidnih dosežkih na strokovnem in izobraževalnem področju oziroma izpolnjevati pogoje o stopnji in smeri izobrazbe iz Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja gostinstvo in turizem (Uradni list RS, št. 99/08) ter dokazila v skladu z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 1/09). Prijavi na razpis je potrebno priložiti: – osebno prijavo z navedbo predmetov, za katere kandidira, – življenjepis, – kopijo univerzitetne diplome, – kopijo potrdila o pedagoško andragoški izobrazbi (ni pogoj za pridobitev naziva), – kopijo potrdila o strokovnem izpitu za vzgojo in izobraževanje (ni pogoj za pridobitev naziva), – kopijo delovne knjižice ali drugo dokazilo o najmanj treh letih delovnih izkušenj, – dokazila o dosežkih na področju izobraževanja oziroma kopijo imenovanja v naziv svetnik (v skladu z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole), – dokazila o dosežkih na področju strokovnega dela (v skladu z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole). Natančna seznanitev s pogoji za imenovanje in zahtevano dokumentacijo je možna na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_imenovanje_predavateljev_visjih_strokovnih_sol/. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Zagrebška cesta 18, 2000 Maribor, z oznako »Razpis za predavatelja«. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02//32-02-303 ali na: uprava@vsgt-mb.si.

AAA Zlata odličnost