Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Ob-2071/10 , Stran 481
Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva 8, 1000 Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa, objavljenega dne 26. 2. 2010 pod št. 14, in sicer: Točka IV. – Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se popravi tako, da se v 3. alineji črta besedilo »razen javnih zavodov«, tako da se točka IV. – Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu pravilno glasi: Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za prijavo na javnem razpisu: Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije: – društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09), – ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), – mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij – skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07), – študentske organizacije – ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94), – druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije. Izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra oziroma izpiskom iz ustreznega razvida pravnih oseb, ki se ne vpisujejo v sodni register«. Prvi odstavek točke VIII. – Rok za predložitev vlog in način predložitve se spremeni tako, da se pravilno glasi: »Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 26. 3. 2010 (velja datum poštnega žiga)«.

AAA Zlata odličnost