Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

SV 92/10 Ob-1684/10 , Stran 414
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 92/10 z dne 16. 2. 2010 je bila nepremičnina, stanovanje št. 4, v I. nadstropju, v izmeri 75,38 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Prešernova ulica 22, 2000 Maribor, ki stoji na parc. št. 962, k.o. Maribor-Grad, katero je kreditojemalka (dolžnica) in zastaviteljica Mikluš Maša, rojena dne 17. 7. 1988, EMŠO 1707988505234, stanujoča Prešernova ulica 22, 2000 Maribor, pridobila na podlagi prodajne pogodbe št. 1243/2009 z dne 24. 7. 2009, sklenjene med Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, kot prodajalcem, in Mikluš Mašo, kot kupovalko, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, 9141 Eberndorf, Koroška, Avstrija, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve do dolžnice Mikluš Sabine in dolžnice ter zastaviteljice Mikluš Maše, da se v točki prvič tega notarskega zapisa sporazuma navedena terjatev upnice v višini 30.000,00 EUR, s pogodbeno dogovorjeno skupno letno obrestno mero, ki znaša na dan sklenitve kreditne pogodbe 5,75% in je nespremenljiva do 15. 2. 2013; po poteku tega roka bosta stranki sporazumno dogovorili novo višino obrestne mere, kolikor pa do sporazuma oziroma dogovora ne pride, zaračuna banka obrestno mero po formuli 3 mesečni Euribor na dan 15. 2. 2013 + najmanj 3,00%; kolikor pride dolžnik v zamudo s plačilom posameznega obroka, zaračuna banka 5,00% zamudne letne obresti; z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita oziroma enostranskega razdora pogodbe s strani kreditodajalca v primerih posebej opredeljenih v pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit); z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve; z vračilom kreditnega zneska v 179 enakih glavničnih in obrestnih obrokih vsakič 20. dne v mesecu in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 20. 1. 2025 – oziroma na odpoklic upnice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti