Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Ob-1792/10 , Stran 408
I. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmeta prodaje Stanovanja: 1. Dvosobno stanovanje št. 34, v 8. nadstropju (zasedeno), s površino 66,85 m2 s kletjo, Gorkičeva ulica 18, Ljubljana, stoječe na parc. št. 707/7, k.o. Vič (1723), z ident. št. 1723/2472/34, vpisano v zk vložku št. 3761/34 kot nepremičnina 67.E in 68.E, (tablica Mors 23739). a) Ogled stanovanja: 15. 3. 2010 od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 126.500,00 eurov. 2. Dvosobnega stanovanja št. 208, v 1. nadstropju (zasedeno), s površino 64,86 m2 s kletjo v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 26, stoječe na parc. št. 2219/57, k.o. Zgornja Šiška (1739), z ident. št. 1739/1169/13, (tablica Mors 24668). a) Ogled stanovanja: 15. 3. 2010 od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 130.500,00 eurov. 3. Trisobno stanovanje št. 909, v 9. nadstropju (zasedeno), s površino 79,30 m2 s kletjo, Ljubljana, Klopčičeva 4, stoječe na parc. št. 951/40, k.o. Dravlje (1738), z ident. št. 1738/2134/162, vpisano v zk podvložku št. 2717/138 kot nepremičnina 162.E. (tablica Mors 24047). a) Ogled stanovanja: 15. 3. 2010 od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 156.300,00 eurov. 4. Vrstna stanovanjska hiša (zasedeno), s skupno površino 139,80 m2 v Ljubljani – površina pod stavbo 96 m2, Privškova ulica 1 (prej Litijska cesta 62 a) ter dvorišče, v izmeri 82 m2, obe stoječi na parc. št. 444/11, k.o. Štepanja vas (1732), zk vložek št. 1149, z ident. št. 1732/925/1. (tablica Mors 24805). a) Ogled hiše: 15. 3. 2010 od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 230.500,00 eur. 5. Garsonjera (prazna), z ident. št. 9.E (cela id. št. 1772/1484/9), št. 9, v II. nad., etaža IV., v izmeri 14,46 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Osenjakova ul. 12, Ljubljana, ležeči na parc. št. 1605 in 1601, podvložek 2151/9, k.o. Slape (1772) letnik 1988, (tablica Mors 24755). a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 10. do 11. ure, 15. 3. 2010 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 43.300,00 eurov. 6. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 11, v II. nad., v izmeri 63,43 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, stoječe na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica letnik 1978, Iden. št. 2525/926/0 (tablica Mors 25030). a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 9. do 10. ure, 15. 3. 2010 od 11.30 do 12.30. b) Izklicna cena: 52.820,00 EUR. 7. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, v II. nad., v izmeri 75,79 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka, stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje, id št. 2501/648/ letnik 1952, (tablica Mors 25795). a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 11.30 do 12.30, 15. 3. 2010 od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 51.680,00 EUR. 8. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1, v PR, v izmeri 67,70 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka, stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje, id št. 2501/648/, letnik 1952, (tablica Mors 25790). a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 11.30 do 12.30, 15. 3. 2010 od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 55.195,00 EUR. 9. Dvosobno stanovanje s kabinetom (prazno), z ident. št. 11.E (cela id. št. 2392/966/11), št. 10 v II. nad., v izmeri 56,19 m2 in ident. št. 24.E, klet št. K 10, (cela id. št. 2392/966/24), v stanovanjski stavbi, na naslovu Bevkova 1, Ajdovščina, ležeči na parc. št. 1275/29, podvložek 1607/12, k.o. Ajdovščina (2392) letnik 1978, (tablica Mors 20899). a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 13.45 do 14.45, 15. 3. 2010 od 13.45 do 14.45. b) Izklicna cena: 76.285,00 EUR. 10. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4, v I. nad., v izmeri 74,89, s kletjo v stanovanjski stavbi na naslovu Cesta IV. prekomorske 10, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 874, zkv 454, k.o. Ajdovščina (2392) letnik 1960, (tablica Mors 25262). a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 11.15 do 12.15, 15. 3. 2010 od 11.15 do 12.15. b) Izklicna cena: 59.185,00 EUR. 11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 10, v II. nad., v izmeri 56,91 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta 3b, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1328/1, k.o. Ajdovščina, id. št. 2392/662/ letnik 1971, (tablica Mors 25212). a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 9. do 10. ure, 15. 3. 2010 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 62.510,00 EUR. 12. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, v I. nad., v izmeri 57,23 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta 3b, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1328/1, k.o. Ajdovščina, id. št. 2392/662/ letnik 1971, (tablica Mors 25226). a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 9. do 10. ure, 15. 3. 2010 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 62.510,00 EUR. 13. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, v II. nad., v izmeri 85,19 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Na Livadi 3, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1083, k.o. Ajdovščina id št. 2392/452/ letnik 1955, (tablica Mors 25282). a) Ogled stanovanja: 11. 3. 2010 od 12.30 do 13.30, 15. 3. 2010 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: 67.260,00 EUR. B. Objekti: 1. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc.št. 2069/1, posl. st., v izmeri 3 m2, dvorišče, v izmeri 16.713 m2, parc.št. 2071, posl. st., v izmeri 5241 m2, parc.št. 2072, posl. st., v izmeri 1.966 m2, in 1/2 sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče, v izmeri 1.010 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra k.o. 1310), do celote. a) Izklicna cena: 1.223.000,00 eurov. 2. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc.št. 2069/2, dvorišče, v izmeri 8.591 m2, parc.št. 2076, posl. st., v izmeri 87 m2, parc.št. 2077, posl st., v izmeri 84 m2, parc.št. 2078, posl. st., v izmeri 559 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra k.o. 1310), do celote. a) Izklicna cena: 263.000,00 eurov. 3. Skladiščno proizvodna hala v Teh. remontnem zavodu Slov. vas v Brežicah, parc.št. 2069/4, dvorišče, v izmeri 3.157 m2, parc.št. 2068, posl. st., v izmeri 852 m2, 1/2 sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče, v izmeri 1.010 m2 ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra k.o. 1310), do celote. a) Izklicna cena: 271.000,00 eurov. Iz potrdila o namenski rabi Občine Brežice, št. 35010-850/2009 z dne 7. 10. 2009 izhaja, da se stavbna zemljišča v Brežicah nahajajo na območju gospodarske cone in da so objekti in okoliši objektov posebnega pomena za obrambo. Ogled nepremičnin je možno izvesti samostojno ali ob predhodni najavi z vodenjem, na tel. 041/397-954. 4. «Poslovno trgovski center Ideal v Ribnici oziroma nekdanji Dom JLA v Ribnici«, objekta (ID 984, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 7/2, dvorišče, v izmeri 376 m2, objekta (ID 87, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 9/2, posl. st., v izmeri 1.528 m2, objekta (ID 993, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 12/2, funk. objekt, v izmeri 13 m2, objekta (ID 1311, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 12/1, dvorišče, v izmeri 1.858 m2, parc. št. 12/3, dvorišče, v izmeri 38 m2, objekt (ID 961, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 7/4, igrišče, v izmeri 1.967 m2, k.o. Ribnica (1625) vse ZKV 1798. (Občina je pooblastila Ministrstvo za obrambo, da izvaja prodajo nepremičnin v celoti, kontaktna oseba za ogled je dosegljiva na tel. 01/837-2028 za predhodno najavo ogleda). a) Izklicna cena: 1.246.000 eurov. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Ribnica, št. 3501-0400/2009 z dne 1. 9. 2009 izhaja, da so navedena zemljišča – centralne funkcije v naselju in se nahajajo na območju javne infrastrukture R7/CI, da parc. št. 12/2 in 12/3 ležita v območju evidentirane kulturne dediščine in da parc. št. 7/4 leži v varnostnem pasu državne ceste. Kupec se z nakupom navedenih nepremičnin zaveže, da bo dopustil dostop oziroma neovirano uporabo delov parc. št. 12/1 in 12/3 v korist gospodujočih zemljišč, parc. št. 2/15, 2/17, 2/14, 2/16, 2/13, 2/10, 2/9, 2/8, 2/6 in 2/5 za vse v širini 4 m od meje z navedenimi parcelami. Stvarna služnost v korist gospodujočih zemljišč bo ustanovljena s samo prodajno pogodbo. IV. Ogled nepremičnin 1. Interesenti za nakup stanovanj oziroma hiše si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so navedeni ob samem stanovanju oziroma hiši. 2. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 1. 3. 2010 do 24. 3. 2009 na tel. 01/471-22-13 med 8. in 11. uro. V. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine se prodajo v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija; pri tem imajo tiste osebe, ki nepremičnino uporabljajo prednost pri nakupu, da se jih vpraša ali tudi oni kupijo stanovanje po najvišji ceni, ki je ponujena. 3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam. 4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-64000. Položena kavcija se všteje v kupnino. 5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Vse davčne dajatve plača kupec. 6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. 7. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. 9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene: – od 1,00 EUR do 100.000,00 EUR za 100,00 EUR, – od 100.000,01 EUR do 200.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 200.000,01 EUR do 300.000,00 EUR za 300,00 EUR, – od 300.000,01 naprej za 400,00 EUR. VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb: 1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-64000 2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p., ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje in da ima poravnane vse zapadle obveznosti za predmetno stanovanje. VII. Postopek: 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, Ljubljana, do 24. 3. 2010 do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin UGN-25/3/2010 – Ne odpiraj« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe: Javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US 100/09). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna ponudba se bo predvidoma posnela na filmski trak. X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 25. 3. 2010 ob 11. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti