Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 476-13/2008/127 Ob-1752/10 , Stran 407
1. Predmet prodaje je celoten paket delnic v posamezni delniški družbi, ki je v lasti Republike Slovenije, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) Ponujeno ceno – izražena mora biti s točno določenim zneskom v evrih. b) Način in rok plačila – nakazilo mora biti v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Če kupnina ni pravočasno plačana, prodajalec odstopi od pogodbe in sklene pogodbo z drugim najboljšim ponudnikom. c) Rok veljavnosti ponudbe – ne sme biti krajši od 60 dni od poteka roka za predložitev ponudbe. 3. Prenos imetništva: – V primeru prodaje paketa delnic bo prodajalec v roku 3 delovni dni po prejetju dokazila, da je kupec v celoti poravnal kupnino, izdal nalog za preknjižbo delnic na kupca. 4. Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo k ponudbi predložiti izpis iz sodnega (ali iz drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 5. Komisija bo ponudbe pregledala in ocenila na podlagi kriterijev, ki so navedeni kot elementi ponudbe v 2. točki tega razpisa. O izboru najboljšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku. 6. Za pravočasno se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Republike Slovenije Ministrstva za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Ponudba za javno zbiranje ponudb za nakup delnic oziroma poslovnih deležev (navesti firmo družbe) – Ne odpiraj!« najpozneje do ponedeljka, 22. marca 2010, do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo glede na 2. točko tega razpisa nepopolne. 7. Na podlagi tega razpisa Republika Slovenija ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 8. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delovni dan, od 13. do 15. ure, pri Bronislavi Zlatkovič, tel. 01/369-68-79, ali Nevenki Brecelj Popović, tel. 01/369-64-25.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti