Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Ob-1758/10 , Stran 395
Predmet prodaje in izklicne cene: 1. enosobno stanovanje št. 8, v Idriji, Rudarska 12, v skupni izmeri 43,92 m2. Izklicna cena je: 18.692,35 EUR (stanovanje je nezasedeno), 2. dvosobno stanovanje št. 1, v Idriji, Henrika Freyerja 2, v skupni izmeri 49,42 m2. Izklicna cena je: 37.520,85 EUR, 3. dvosobno stanovanje št. 2, v Idriji, Henrika Freyerja 4, v skupni izmeri 52,21 m2. Izklicna cena je: 39.215,20 EUR, 4. dvosobno stanovanje št. 3, v Idriji, Henrika Freyerja 4, v skupni izmeri 50,27 m2. Izklicna cena je: 41.632,41 EUR, 5. dvosobno stanovanje št. 7, v Idriji, Henrika Freyerja 4, v skupni izmeri 49,34 m2. Izklicna cena je: 40.878,77 EUR, 6. dvosobno stanovanje št. 20, v Idriji, Henrika Freyerja 4, v skupni izmeri 48,98 m2. Izklicna cena je: 35.994,82 EUR, 7. dvosobno stanovanje št. 7 v Idriji, Za Gradom 18, v skupni izmeri 48,82 m2. Izklicna cena je: 37.870,65 EUR, 8. dvosobno stanovanje št. 5, v Idriji, Za Gradom 20, v skupni izmeri 49,90 m2. Izklicna cena je: 37.682,88 EUR, 9. dvosobno stanovanje št. 8, v Idriji, Za Gradom 20, v skupni izmeri 49,45 m2. Izklicna cena je: 36.540,78 EUR, 10. dvosobno stanovanje št. 3, v Idriji, Henrika Freyerja 11, v skupni izmeri 47,00 m2. Izklicna cena je: 23.282,67 EUR, 11. dvosobno stanovanje št. 13, v Idriji, Beblerjeva 4, v skupni izmeri 44,46 m2. Izklicna cena je: 36.279,71 EUR, 12. dvosobno stanovanje št. 4, v Idriji, Arkova 36, v skupni izmeri 44,25 m2. Izklicna cena je: 20.178,00 EUR, 13. dvosobno stanovanje št. 1, v Idriji, Arkova 45, v skupni izmeri 46,88 m2. Izklicna cena je: 19.632,96 EUR, 14. dvosobno stanovanje št. 2, v Idriji, Arkova 45, v skupni izmeri 53,74 m2. Izklicna cena je: 24.429,62 EUR, 15. dvosobno stanovanje št. 2, v Idriji, Tomšičeva 18, v skupni izmeri 50,99 m2. Izklicna cena je: 19.855,10 EUR, 16. dvosobno stanovanje št. 1, v Idriji, Vodnikova 14, v skupni izmeri 46,53 m2. Izklicna cena je: 21.700,85 EUR. Vsa stanovanja (razen stanovanja pod zaporedno št. 1) so zasedena. Najemniki imajo veljavne najemne pogodbe za nedoločen čas. Za stanovanje pod zaporedno št. 16 imajo lastniki v omenjeni stavbi predkupno pravico po 176. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03). Stanovanja so vpisana v zemljiško knjigo. Najnižji znesek višanja je 200,00 EUR. Poleg kupnine mora kupec plačati še znesek neporabljenega rezervnega sklada, ki ga je vplačal prodajalec in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin, stroške overitve, stroške vpisa spremembe v zemljiško knjigo in drugo). Kupnina mora biti nakazana na transakcijski račun prodajalca, št. 04752-0000325485, najkasneje v 30 dneh, po opravljeni javni dražbi. Če najboljši ponudnik ne bo pravočasno plačal kupnine, se šteje, da je odstopil od nakupa, oziroma se pogodba šteje za razdrto. Varščina v tem primeru ostane prodajalcu. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma državljanstvu članice Evropske unije. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred začetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. Stanovanja se prodajajo po sistemu videno kupljeno. Morebitnih kasnejših pripomb prodajalec ne bo upošteval. Vsak dražitelj mora pred začetkom dražbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene stanovanja, za katerega bo sodeloval na javni dražbi. Varščina se plača na transakcijski račun prodajalca, št. 04752-0000325485, s pripisom »za dražbo«. Pred začetkom dražbe je potrebno predložiti potrdilo o plačilu varščine. Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v treh dneh po opravljeni dražbi. Izbranemu ponudniku se vplačana kavcija poračuna pri plačilu kupnine. Javna dražba bo v torek dne 16. 3. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi, v prvem nadstropju na sedežu prodajalca, Bazoviška 2, Idrija. Ogled stanovanj, ki so predmet razpisane javne dražbe je možen le po predhodnem dogovoru z likvidacijskim upraviteljem Markom Cigaletom, tel. 05/37-43-920, e-pošta: rudnik.idrija@s5.net.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti