Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Ob-1721/10 , Stran 388
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Vizita 2010« v Občini Ilirska Bistrica, katere namen je ohranjanje tradicionalnega običaja, ki se je v Občini Ilirska Bistrica izvajal do leta 2003. II. Višina sofinanciranja Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala prireditev v višini do 6.300,00 evrov. Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica, ki so registrirane za izvajanje prireditev. III. Kraj in čas izvedbe prireditve Prireditev »Vizita 2010« se izvede v sklopu prireditev organiziranih ob občinskem prazniku. Kraj osrednje prireditve je v Ilirski Bistrici, na območju Bazoviške ceste, Cankarjeve ulice ali Trga Maršala Tita. Rok za izvedbo osrednje prireditve je sobota, 5. junija 2010. IV. Vsebina prijave Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si). Prijava mora biti oddana v zapečateni kuverti oziroma ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani kuverte oziroma ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Javni razpis – Vizita 2010«. Prijava mora prispeti do petka, dne 19. 3. 2010, do 10. ure v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo pravilno opremljene in bodo prispele pravočasno. Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo 19. 3. 2010, ob 12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja prijav. V. Program prireditve Program prireditve mora vsebovati: 1. vsaj tri tradicionalno okrašene vozove s konjsko vprego, v programu ne smejo sodelovati moderna prevozna sredstva, 2. vsi nastopajoči na vozovih morajo biti opravljeni tradicionalno, 3. vsaj tri stojnice na katerih bodo lokalna turistična ali kulturna društva ali posamezniki izdelovali cvetje iz krep papirja in ga brezplačno nudili obiskovalcem, 4. kulturno zabavni program z glasbeno skupino in nastopom vsaj ene odrasle in vsaj ene otroške folklorne skupine ter pevskega zbora, v katerem se bo prepletala zgodovinsko-etnološka in turistična nit. VI. Namen prireditve Spodbujanje inovativnega pristopa k poustvarjanju tradicionalnih običajev in njihov prenos na otroke in mlade, poudarjanje identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica. Prireditev mora biti brezplačna (brez vstopnine). Podrobnejši pogoji so razvidni v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Ilirska Bistrica, kontaktna oseba: Tanja Šajina, tel. 71-12-315 ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti