Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

SV 85/2010 Ob-1509/10 , Stran 304
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu s številko 5414/0029809-00, in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini v smislu 142. člena SPZ, notarke Danice Hojs, iz Gornje Radgone, z dne 3. 2. 2010, opr. št. SV 85/2010, je dvosobnem stanovanju, št. 6, sedaj 14, v skupni izmeri 64 m2, identifikacijska številka stavbe 922, stoječi v stavbi na naslovu Partizanska 24, Gornja Radgona, stoječi na parc. št. 645/2, k.o. Gornja Radgona, last Dumić Miloša do celote, prodajne pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalko, in Zlatko Dumić Gornja Radgona, kot kupcem, z dne, 17. 2. 1993, aneks k prodajni pogodbi številko 362-848/92, z dne 17. 2. 1993, z dne 17. 12. 1996, izvirnik prodajne pogodbe, sklenjene med Dumić Zlatko, kot prodajalko, in Dumić Milošem, Gornja Radgona, kot kupcem, z dne 14. 1. 2002, in aneksom k prodajni pogodbi, z dne 18. 1. 2002, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v znesku 50.000,00 EUR, obrestna mera za kredit iz 1. člena je za prvo obrestno obdobje 3,165% letno, in je sestavljena iz seštevka 3-mesečnega Euriborja (trenutno 0,665%) in pribitka v višini 2,500%, višina obrestne mere se prilagodi vsakega 1. 1., 1. 4., 1. 7. in 1. 10. v letu, efektivna obrestna mera za kredit po tej pogodbi znaša ob odobritvi 3,390%, kreditojemalec vrača kredit v 144 zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki znaša ob sklenitvi te pogodbe 417,78 EUR. Anuitete zapadejo v plačilo v enakem časovnem zaporedju, to je vsakega 15. v mesecu, od katerih prva zapade v plačilo dne 15. 3. 2010, zadnja pa dne 15. 2. 2022, z vsemi stroški in pripadki, ter zamudnimi obrestmi, v korist Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka: 2211254000, davčna številka: ID:SI77752252.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti