Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

SV 115/2010 Ob-1419/10 , Stran 304
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 115/2010 z dne 3. 2. 2010, je bila garsonjera, v skupni izmeri 18 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Retnje 1A, Križe, stoječi na parc. št. 470/4, k.o. Križe, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju, pri vl. št. 1271, last zastaviteljice Milke Hozdić, Retnje 1A, Križe, na podlagi kupne pogodbe z dne 18. 11. 1967, sklenjene med SGP Novogradnje Tržič – v prisilni likvidaciji, kot prodajalcem, in Kati Vinter, Retnje 1a, Križe, kot kupovalko, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Kati Kovačevič, roj. Vinter, Cesta na Loko 9, Tržič, kot prodajalko, in Alojzom Lončarinček, Retnje 11, Tržič, kot kupcem, prodajne pogodbe z dne 1. 3. 1999, sklenjene med Alojzom Lončarinček, Retnje 1A, Križe, kot prodajalcem, in Markom Porom, Partizanska cesta 25, Kranj, kot kupcem, prodajne pogodbe z dne 16. 3. 2003, sklenjene med Markom Porom, Partizanska 25, Kranj, kot prodajalcem, in Kristianom Melihnom, Podlubnik 155, Škofja Loka, in prodajne pogodbe z dne 16. 3. 2005, sklenjene med Kristianom Melihnom, Podlubnik 155, Škofja Loka, kot prodajalcem, in Milko Hozdić, Cesta na Loko 1, Tržič, zastavljeno v korist zastavnega upnika HIPPA, finančne storitve, d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, matična številka 1274759000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.000,00 EUR, s pripadki, z letno obrestno mero v višini 12.50%, z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice dne 28. 2. 2025, ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz posojilne pogodbe št. 210007.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti