Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Št. 1000-6/2010-2(8700) Ob-1476/10 , Stran 289
Svet Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, na podlagi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo št. 021-04/95-6/1-8 z dne 6. 7. 1995 in sklepov Vlade RS o Spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo št. 024-13/2000-1 z dne 19. 10. 2000, št. 024-13/2000-2 z dne 6. 11. 2000, št. 024-13/2001-1 z dne 26. 7. 2001, št. 024-13/2001-4 z dne 30. 1. 2003, št. 024-13/2001-7 z dne 18. 11. 2003, št. 01403-44/2005/5 z dne 22. 11. 2005, št. 01403-3/2007/6 z dne 23. 1. 2007, št. 01403-168/2009/5 z dne 5. 1. 2010 in 15. člena Statuta Zavoda RS za šolstvo, št. 001-1/2006-1 z dne 26. 10. 1006 in Sprememb in dopolnitev Statuta Zavoda RS za šolstvo, št. 001-2/2007-1 z dne 5. 2. 2007, objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (m/ž). Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z veljavnimi predpisi, izpolnjevati še naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj, – izkazuje sposobnost za vodenje zavoda, – obvlada najmanj en tuj jezik. Kandidat za direktorja Zavoda RS za šolstvo mora v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja Zavoda RS za šolstvo. Mandat direktorja Zavoda RS za šolstvo traja štiri leta. Izbrani kandidat delo nastopi predvidoma dne 7. 7. 2010. Direktor Zavoda RS za šolstvo je lahko ponovno imenovan. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in zamislijo o razvoju in delovanju Zavoda RS za šolstvo naj kandidati priporočeno pošljejo v zaprti kuverti, v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Zavoda RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis direktorja«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 59. členom Poslovnika o delu Sveta Zavoda RS za šolstvo (št. 001-1/2007 z dne 28. 2. 2007). Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnete na Zavod RS za šolstvo, Branka Srebotnjak, tel. 01/300-51-05 ali po elektronski pošti branka.srebotnjak@zrss.si. V besedilu razpisa za direktorja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti