Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

Ob-1516/10 , Stran 286
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija. 2. Predmet naročila: dobava, vgradnja in zagon monitoringa rotirajočega stroja v ČHE Avče. 3. Kraj dobave in izvedbe del: Avče. 4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: dobava, vgradnja in zagon monitoringa vibrodinamičnega stanja rotirajočega stroja v ČHE Avče. Dela se oddajo v celoti. 5. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji, najkasneje julij 2010. 6. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64, faks: 05/339-63-15. Dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, ob delavnikih, med 8. in 14. uro. 7. Dodatne informacije: pri Ivanu Zagožen, tel. 05/339-63-46. 8. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 100 EUR (v ceni je vključen DDV) je potrebno vplačati na TRR 04750-0000545385 pri Novi KBM d.d., s pripisom »razpis monitoring rotirajočega stroja«. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. 9. Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 11. 3. 2010, do 12. ure. 10. Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 3. 2010, ob 13. uri, na sedežu družbe Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, sejna soba, prvo nadstropje. 12. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 3% ponudbene vrednosti z DDV. 13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji. 14. Merila za ocenjevanje ponudb: po razpisni dokumentaciji. 15. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji. 16. Ogled lokacije: po razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti