Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5096. Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Hodoš zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta, stran 15318.

Na podlagi določil pete alineje 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06), 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 1. konstitutivni seji dne 4. 11. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
Rudolfu BUNDERLA ml., Hodoš 26, je zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Hodoš.
Obrazložitev:
Na prvi konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Hodoš, dne 4. 11. 2010, je bilo med drugim ugotovljeno, da je bil Rudolf Bunderla ml., Hodoš 26, hkrati izvoljen za člana občinskega sveta in za župana Občine Hodoš.
Predsedujoči je občinski svet opozoril, da v danem primeru prihaja do nezdružljivosti občinskih funkcij po peti alineji prvega odstavka 37.a člena ZLS.
Ob navedeni ugotovitvi je Rudolf Bunderla podal predsedujočemu pisno nepreklicno izjavo, da sprejema funkcijo župana občine in se odpoveduje funkciji člana občinskega sveta.
Občinski svet Občine Hodoš je glede na gornje ugotovitve nato sprejel ugotovitveni sklep, da je Rudolfu Bunderla ml., Hodoš 26, zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta prenehal mandat člana Občinskega sveta občine Hodoš.
Pisni odpravek tega ugotovitvenega sklepa se pošlje Občinski volilni komisiji Občine Hodoš, da izvede postopek za nadomestnega člana občinskega sveta v skladu s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/09).
Št. 370-3/2010-LS
Hodoš, dne 5. novembra 2010
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

AAA Zlata odličnost