Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2010 z dne 1. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2010 z dne 1. 12. 2010

Kazalo

5016. Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in pravosodne organe za leto 2012 (OdRNPD12), stran 15004.

Na podlagi drugega in petega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) v zvezi z drugim odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter tretjega odstavka 108. člena v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 17. novembra 2010 sprejel
O D L O K
o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in pravosodne organe za leto 2012 (OdRNPD12)
1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in pravosodne organe za leto 2012.
2. člen
(1) Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za nepremičnine v posamični vrednosti nad 300.000 EUR se načrtuje v orientacijski vrednosti 10 030 000 EUR.
(2) Letni načrt iz prejšnjega odstavka vključuje te nepremičnine v posamični orientacijski vrednosti nad 300.000 EUR:
+--------------+----------------------------------+-------------+
|Zap. št.   |VRSTA NEPREMIČNINE        |Orientacijska|
|  Upravljavec|                 |vrednost   |
|       |                 |(EUR)    |
+--------------+----------------------------------+-------------+
|       |ZEMLJIŠČE S STAVBO        |       |
+--------------+----------------------------------+-------------+
|»Ministrstvo |                 |       |
|za pravosodje«|                 |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|1  |    |Poslovni prostori na naslovu   |430.000 EUR |
|   |    |Šaleška 19 v občini Velenje, k. o.|       |
|   |    |964-Velenje, parc. št. 2523/3, k. |       |
|   |    |o. Velenje, površina zemljišča  |       |
|   |    |634,00 m2,  št. stavbe 3504, št. |       |
|   |    |dela stavbe 82, vrsta rabe stavbe |       |
|   |    |»stavba javne uprave«, velikost  |       |
|   |    |stavbe oziroma dela stavbe 432,8 |       |
|   |    |m2, vrsta rabe zemljišča     |       |
|   |    |»stanovanjska stavba«, lastniški |       |
|   |    |delež do 1/1, zasedena.      |       |
+--------------+----------------------------------+-------------+
|»Ministrstvo |                 |       |
|za kulturo«  |                 |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|2  |    |Kulturni spomenik Dolane – grad  |2.300.000  |
|   |    |Borl na naslovu Dolane 1, Dolane 2|EUR     |
|   |    |in Dolane 3, v občini Cirkulane, |       |
|   |    |k. o. 462-Dolane, ki stoji na   |       |
|   |    |parc. št. *4/3, k. o. Dolane, v  |       |
|   |    |velikosti 3 546,00 m2, parc. št. |       |
|   |    |*4/2, k. o. Dolane, v velikosti  |       |
|   |    |108,00 m2,  parc. št. 9, k. o.  |       |
|   |    |Dolane, v velikosti 334,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. *4/1, k. o. Dolane, v  |       |
|   |    |velikosti 259,00 m2, parc. št. 8, |       |
|   |    |v velikosti 4 406,00 m2, parc. št.|       |
|   |    |1/7, k. o. Dolane, v velikosti 7 |       |
|   |    |733,00 m2, parc. št. *3, k. o.  |       |
|   |    |Dolane, v velikosti 129,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 1/34, k. o. Dolane, v  |       |
|   |    |velikosti 16 820,00 m2, parc. št. |       |
|   |    |1/5, k. o. Dolane, v velikosti 26 |       |
|   |    |178,00 m2, vrsta rabe zemljišča  |       |
|   |    |»stavbišče«, »funkcionalni    |       |
|   |    |objekt«, »gozd«, »travnik«,    |       |
|   |    |»ekstenzivni sadovnjak«, lastniški|       |
|   |    |delež: do 1/1. Na naslovu Dolane |       |
|   |    |3, parc. št. *3, k. o. Dolane,  |       |
|   |    |stoji stavba št. 3, št. dela   |       |
|   |    |stavbe 1, vrsta rabe stavbe    |       |
|   |    |»kulturni spomenik«, v velikosti |       |
|   |    |150,00 m2.  Na naslovu Dolane 2, |       |
|   |    |parc. št. *4/1, k. o. Dolane,   |       |
|   |    |stoji stavba št. 94, št. dela   |       |
|   |    |stavbe 1, vrsta rabe objekta   |       |
|   |    |»druge nestanovanjske stavbe«,  |       |
|   |    |velikost objekta oziroma dela   |       |
|   |    |objekta 666,90 m2. Na naslovu   |       |
|   |    |Dolane 1, parc. št. *4/3, k. o.  |       |
|   |    |Dolane, stoji stavba št. 1, v   |       |
|   |    |velikosti 304,20, m2, št. dela  |       |
|   |    |stavbe 3, vrsta rabe objekta   |       |
|   |    |»kulturni spomenik«, in št. dela |       |
|   |    |stavbe 2, vrsta rabe objekta   |       |
|   |    |»upravne in pisarniške stavbe«.  |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|3  |    |Kulturni spomenik Spodnji Slemen –|1.100.000  |
|   |    |grad Viltuš na naslovu Spodnji  |EUR     |
|   |    |Slemen 30, v občini Selnica ob  |       |
|   |    |Dravi, k. o. 632-Spodnji Slemen, |       |
|   |    |ki stoji na parc. št. 168/1, k. o.|       |
|   |    |Spodnji Slemen, v velikosti 903,00|       |
|   |    |m2, lastniški delež do 1/1, parc. |       |
|   |    |št. 1234/2, k. o. Spodnji Slemen, |       |
|   |    |v velikosti 615,00 m2, lastniški |       |
|   |    |delež do 1/1, parc. št. 167, k. o.|       |
|   |    |Spodnji Slemen, v velikosti 2   |       |
|   |    |093,00 m2, lastniški delež do 1/1,|       |
|   |    |parc. št. 205, k. o. Spodnji   |       |
|   |    |Slemen, v velikosti 2 520,00 m2, |       |
|   |    |lastniški delež do 1/1, parc. št. |       |
|   |    |1234/3, v velikosti 198,00 m2,  |       |
|   |    |lastniški delež do 1/1, parc. št. |       |
|   |    |166/4, k. o. Spodnji Slemen, v  |       |
|   |    |velikosti 6,00 m2, lastniški delež|       |
|   |    |do 1/2, parc. št. 172, k. o.   |       |
|   |    |Spodnji Slemen v velikosti 596,00 |       |
|   |    |m2, lastniški delež do 1/1, parc. |       |
|   |    |št. 206, k. o. Spodnji Slemen, v |       |
|   |    |velikosti 6 243,00 m2, lastniški |       |
|   |    |delež do 1/1, parc. št. 173, k. o.|       |
|   |    |Spodnji Slemen, v velikosti 6   |       |
|   |    |668,00 m2, lastniški delež do 1/1,|       |
|   |    |parc. št. 166/3, k. o. Spodnji  |       |
|   |    |Slemen, v velikosti 1 075,00 m2, |       |
|   |    |lastniški delež do 1/2, parc. št. |       |
|   |    |*1, k. o. Spodnji Slemen, v    |       |
|   |    |velikosti 2 422,00 m2, lastniški |       |
|   |    |delež do 1/1, parc. št. 170, k. o.|       |
|   |    |Spodnji Slemen, v velikosti 7   |       |
|   |    |039,00 m2, lastniški delež do 1/1,|       |
|   |    |parc. št. 171, k. o. Spodnji   |       |
|   |    |Slemen, v velikosti 2 518,00 m2, |       |
|   |    |lastniški delež do 1/1, vrsta rabe|       |
|   |    |zemljišča »pašnik«, »pot«,    |       |
|   |    |»ekstenzivni sadovnjak«, »gozd«, |       |
|   |    |»cesta«, »travnik«, »stavba«,   |       |
|   |    |»trstičje«. Na parc. št. *1, k. o.|       |
|   |    |Spodnji Slemen, stoji stavba št. |       |
|   |    |214, št. dela stavbe 1, vrsta rabe|       |
|   |    |stavbe »kulturni spomenik«, v   |       |
|   |    |velikosti 178,20 m2. Na parc. št. |       |
|   |    |*1, k. o. Spodnji Slemen, stoji  |       |
|   |    |stavba št. 201, št. dela stavbe 1,|       |
|   |    |vrsta rabe objekta »stanovanjske |       |
|   |    |stavbe za posebne namene«, v   |       |
|   |    |velikosti objekta oziroma dela  |       |
|   |    |objekta 53,14 m2. Na parc. št. *1,|       |
|   |    |k. o. Spodnji Slemen, stoji stavba|       |
|   |    |št. 195, št. dela stavbe 1, vrsta |       |
|   |    |rabe stavbe »stanovanjske stavbe |       |
|   |    |za posebne namene«, v velikosti 3 |       |
|   |    |070,20 m2. Na parc. št. *1, k. o. |       |
|   |    |Spodnji Slemen, stoji stavba št. |       |
|   |    |667, št. dela stavbe 1, vrsta rabe|       |
|   |    |stavbe »stanovanjske stavbe za  |       |
|   |    |posebne namene«, v velikosti   |       |
|   |    |163,80 m2.  Vsi objekti so v  |       |
|   |    |lastniškem deležu do 1/1.     |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|4  |    |Kulturni spomenik Bizeljska vas – |2.100.000  |
|   |    |grad Bizeljsko na naslovu     |EUR     |
|   |    |Bizeljska vas 20, v občini    |       |
|   |    |Brežice, k. o. 1253-Orešje, ki  |       |
|   |    |stoji na parc. št. *22, k. o.   |       |
|   |    |Orešje, v velikosti 2 546,00 m2, |       |
|   |    |lastniški delež do 1/1, parc. št. |       |
|   |    |124, k. o. Orešje, v velikosti  |       |
|   |    |942,00 m2, lastniški delež do 1/1,|       |
|   |    |parc. št. 123, k. o. Orešje, v  |       |
|   |    |velikosti 2 100,00 m2, lastniški |       |
|   |    |delež do 1/1, vrsta rabe zemljišča|       |
|   |    |»gozd«, »stavbišče«. Na parc. št. |       |
|   |    |*22, k. o. Orešje, stoji stavba  |       |
|   |    |št. 350, št. dela stavbe 1, vrsta |       |
|   |    |rabe stavbe »kulturni spomenik«, v|       |
|   |    |velikosti 75,00 m2, lastniškem  |       |
|   |    |deležu do 1/1.          |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|5  |    |Kulturni spomenik Leskovec pri  |1.400.000  |
|   |    |Krškem – območje gradu Šrajbarski |EUR     |
|   |    |turn na naslovu Grajska pot 20, v |       |
|   |    |občini Krško, k. o. 1321-Leskovec,|       |
|   |    |ki stoji na parc. št. *95, v   |       |
|   |    |velikosti 2 769,00 m2, lastniški |       |
|   |    |delež do 1/1, vrsta rabe zemljišča|       |
|   |    |»stavba«. Na parc. št. *95, k. o. |       |
|   |    |Leskovec, stoji stavba št. 1845, |       |
|   |    |št. dela stavbe 1, vrsta rabe   |       |
|   |    |stavbe »kulturni spomenik«, v   |       |
|   |    |velikosti 42,00 m2, v lastniškem |       |
|   |    |deležu do 1/1.          |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|6  |    |Kulturni spomenik Gradac – območje|1.500.000  |
|   |    |gradu Gradac na naslovu Gradac 89,|EUR     |
|   |    |Gradac 90, Gradac 91, v občini  |       |
|   |    |Metlika, k. o. 1518-Gradac, ki  |       |
|   |    |stoji na parc. št. *1/5, k. o.  |       |
|   |    |Gradac, v velikosti 40,00 m2,   |       |
|   |    |parc. št. 1125/3, k. o. Gradac, v |       |
|   |    |velikosti 532,00 m2, parc. št.  |       |
|   |    |1127, k. o. Gradac, v velikosti 3 |       |
|   |    |543,00 m2, parc. št. *1/3, k. o. |       |
|   |    |Gradac, v velikosti 252,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 1116/2, v velikosti 1  |       |
|   |    |439,00 m2, parc. št. *1/4, k. o. |       |
|   |    |Gradac, v velikosti 266,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 1130, k. o. Gradac, v  |       |
|   |    |velikosti 12 840,00 m2, parc. št. |       |
|   |    |*162/1, k. o. Gradac, v velikosti |       |
|   |    |688,00 m2, parc. št. *1/26, k. o. |       |
|   |    |Gradac, v velikosti 25,00 m2,   |       |
|   |    |parc. št. 1116/1, k. o. Gradac, v |       |
|   |    |velikosti 860,00 m2, parc. št.  |       |
|   |    |*1/2, k. o. Gradac, v velikosti  |       |
|   |    |622,00 m2, parc. št. 1132, k. o. |       |
|   |    |Gradac, v velikosti 2 777,00 m2, |       |
|   |    |parc. št. *162/2, k. o. Gradac, v |       |
|   |    |velikosti 1 404,00 m2, parc. št. |       |
|   |    |*1/7, k. o. Gradac, v velikosti  |       |
|   |    |58,00 m2 , parc. št. 1115, k. o. |       |
|   |    |Gradac, v velikosti 374,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 1133, k. o. Gradac, v  |       |
|   |    |velikosti 1 356,00 m2, parc. št. |       |
|   |    |1126, k. o. Gradac, v velikosti 2 |       |
|   |    |852,00 m2, parc. št. *1/6, v   |       |
|   |    |velikosti 169,00 m2, parc. št.  |       |
|   |    |*1/1, k. o. Gradac, v velikosti 2 |       |
|   |    |672,00 m2, vrsta rabe zemljišča  |       |
|   |    |»stavbišče«, »neplodno«,     |       |
|   |    |»ekstenzivni sadovnjak«,     |       |
|   |    |»stanovanjska stavba«, »gozd«,  |       |
|   |    |»dvorišče«, »pašnik«, »travnik«, |       |
|   |    |lastniški delež vseh do 1/1. Na  |       |
|   |    |naslovu Gradac 90, parc. št. *1/2,|       |
|   |    |k. o. Gradac, stoji stavba št.  |       |
|   |    |282, št. dela stavbe 1, vrsta rabe|       |
|   |    |stavbe »tri- in večstanovanjske  |       |
|   |    |stavbe«, v velikosti 14,00 m2. Na |       |
|   |    |naslovu Gradac 89, parc. št. *1/1,|       |
|   |    |k. o. Gradac, stoji stavba št.  |       |
|   |    |252, št. dela stavbe 1, vrsta rabe|       |
|   |    |stavbe »tri- in večstanovanjske  |       |
|   |    |stavbe«, v velikosti 51,00 m2. Na |       |
|   |    |naslovu Gradac 91, parc. št. *1/3,|       |
|   |    |k. o. Gradac, stoji stavba št.  |       |
|   |    |304, št. dela stavbe 1, vrsta rabe|       |
|   |    |stavbe »kulturni spomenik«, v   |       |
|   |    |velikosti 63,00 m2, na istem   |       |
|   |    |naslovu stoji stavba št. 335, št. |       |
|   |    |dela stavbe 1, parc. št. 1132, k. |       |
|   |    |o. Gradac, vrsta rabe stavbe   |       |
|   |    |»kulturni spomenik«, v velikosti |       |
|   |    |117,00 m2, na istem naslovu stoji |       |
|   |    |stavba št. 287, št. dela stavbe 1,|       |
|   |    |parc. št. *162/1, k. o. Gradac,  |       |
|   |    |vrsta rabe stavbe »kulturni    |       |
|   |    |spomenik«, v velikosti 397,80 m2. |       |
|   |    |Vsi objekti v lastniškem deležu do|       |
|   |    |1/1.               |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|7  |    |Kulturni spomenik Ptuj – park   |1.200.000  |
|   |    |gradu Turnišče na naslovu     |EUR     |
|   |    |Zagrebška cesta 73, Zagrebška   |       |
|   |    |cesta 80, Zagrebška cesta 81,   |       |
|   |    |Zagrebška cesta 82, Zagrebška   |       |
|   |    |cesta 84, Zagrebška cesta 85,   |       |
|   |    |Zagrebška cesta 87, v občini Ptuj,|       |
|   |    |k. o. 400-Ptuj, ki stoji na parc. |       |
|   |    |št. 3053, k. o. Ptuj, v velikosti |       |
|   |    |496,00 m2, parc. št. 3078, k. o. |       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 14 843,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 3077, k. o. Ptuj, v   |       |
|   |    |velikosti 14 301,00 m2, parc. št. |       |
|   |    |3310/3, k. o. Ptuj, v velikosti 1 |       |
|   |    |176,00 m2, parc. št. 3324/4, k. o.|       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 526,00 m2, parc.|       |
|   |    |št. 3064, k. o. Ptuj, v velikosti |       |
|   |    |8 376,00 m2, parc. št. 3307/4, k. |       |
|   |    |o. Ptuj, v velikosti 4,00 m2,   |       |
|   |    |parc. št. 3051, k. o. Ptuj, v   |       |
|   |    |velikosti 402,00 m2, parc. št.  |       |
|   |    |3058, k. o. Ptuj, v velikosti 3  |       |
|   |    |062,00 m2, parc. št. 3324/5, k. o.|       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 183,00 m2, parc.|       |
|   |    |št. 3070, k. o. Ptuj, v velikosti |       |
|   |    |1 154,00 m2, parc. št. 3057/1, k. |       |
|   |    |o. Ptuj, v velikosti 10,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 3083, k. o. Ptuj, v   |       |
|   |    |velikosti 5 218,00 m2, parc. št. |       |
|   |    |3324/9, k. o. Ptuj, v velikosti 7 |       |
|   |    |974,00 m2, parc. št. 3066, k. o. |       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 955,00 m2, parc.|       |
|   |    |št. 3079, k. o. Ptuj, v velikosti |       |
|   |    |15 057,00 m2, parc. št. 3321/2, k.|       |
|   |    |o. Ptuj, v velikosti 43 025,00 m2,|       |
|   |    |parc. št. 3314/1, k. o. Ptuj, v  |       |
|   |    |velikosti 267,00 m2, parc. št.  |       |
|   |    |3054, k. o. Ptuj, v velikosti 1  |       |
|   |    |060,00 m2, parc. št. 3059, k. o. |       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 3 734,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 3328, k. o. Ptuj, v   |       |
|   |    |velikosti 841,00 m2, parc. št.  |       |
|   |    |3081, k. o. Ptuj, v velikosti 1  |       |
|   |    |150,00 m2, parc. št. 3314/2, k. o.|       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 169,00 m2, parc.|       |
|   |    |št. 3068, k. o. Ptuj, v velikosti |       |
|   |    |801,00 m2, parc. št. 3057/2, k. o.|       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 3 818,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 3071, k. o. Ptuj, v   |       |
|   |    |velikosti 2 231,00 m2, parc. št. |       |
|   |    |3084, k. o. Ptuj, v velikosti 3  |       |
|   |    |100,00 m2, parc. št. 3315, k. o. |       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 134 m2, parc.  |       |
|   |    |št. 3060/2, k. o. Ptuj, v     |       |
|   |    |velikosti 813,00 m2, parc. št.  |       |
|   |    |3324/8, k. o. Ptuj, v velikosti  |       |
|   |    |531,00 m2, parc. št. 3075, k. o. |       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 21 796,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 3309/2, k. o. Ptuj, v  |       |
|   |    |velikosti 80,00 m2, parc. št.   |       |
|   |    |3312/2, k. o. Ptuj, v velikosti  |       |
|   |    |40,00 m2, parc. št. 3062, k. o.  |       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 257,00 m2, parc.|       |
|   |    |št. 3048, k. o. Ptuj, v velikosti |       |
|   |    |607,00 m2, parc. št. 3307/2, k. o.|       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 28,00 m2, parc. |       |
|   |    |št. 3085, k. o. Ptuj, v velikosti |       |
|   |    |702,00 m2, parc. št. 3072, k. o. |       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 4 602,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 3049, k. o. Ptuj, v   |       |
|   |    |velikosti 15 608,00 m2, parc. št. |       |
|   |    |3324/1, k. o. Ptuj, v velikosti  |       |
|   |    |576,00 m2, parc. št. 3089, k. o. |       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 2 795,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 3327, k. o. Ptuj, v   |       |
|   |    |velikosti 978,00 m2, parc. št.  |       |
|   |    |3326/2, k. o. Ptuj, v velikosti  |       |
|   |    |466,00 m2, parc. št. 3082, k. o. |       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 2 837,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 3069, k. o. Ptuj, v   |       |
|   |    |velikosti 301,00 m2, parc. št.  |       |
|   |    |3312/1, k. o. Ptuj, v velikosti  |       |
|   |    |346,00 m2, parc. št. 3307/5, k. o.|       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 460,00 m2, parc.|       |
|   |    |št. 3061/2, k. o. Ptuj, v     |       |
|   |    |velikosti 286,00 m2, parc. št.  |       |
|   |    |3317, k. o. Ptuj, v velikosti   |       |
|   |    |309,00 m2, parc. št. 3076, k. o. |       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 32 276,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 3310/2, k. o. Ptuj, v  |       |
|   |    |velikosti 302,00 m2, parc. št.  |       |
|   |    |3067, k. o. Ptuj, v velikosti 1  |       |
|   |    |273,00 m2, parc. št. 3325, k. o. |       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 309,00 m2, parc.|       |
|   |    |št. 3080, k. o. Ptuj, v velikosti |       |
|   |    |140,00 m2, parc. št. 3324/2, k. o.|       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 1 853,00 m2,  |       |
|   |    |parc. št. 3063, k. o. Ptuj, v   |       |
|   |    |velikosti 801,00 m2, parc. št.  |       |
|   |    |3055, k. o. Ptuj, v velikosti 2  |       |
|   |    |519,00 m2, parc. št. 3326/1, k. o.|       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 775,00 m2, parc.|       |
|   |    |št. 3324/3, k. o. Ptuj, v     |       |
|   |    |velikosti 1 162,00 m2, parc. št. |       |
|   |    |3065, k. o. Ptuj, v velikosti 2  |       |
|   |    |876,00 m2, parc. št. 3056, k. o. |       |
|   |    |Ptuj, v velikosti 961,00 m2, parc.|       |
|   |    |št. 3052, k. o. Ptuj, v velikosti |       |
|   |    |19 035,00 m2, parc. št. 3050, k. |       |
|   |    |o. Ptuj, v velikosti 2 915,00 m2, |       |
|   |    |vrsta rabe zemljišča »stanovanjska|       |
|   |    |stavba«, »gospodarsko poslopje«, |       |
|   |    |»dvorišče«, »travnik«, »gozd«,  |       |
|   |    |»pašnik«, »pot«, »njiva«,     |       |
|   |    |»trstičje«, »igrišče«, »zelenica«,|       |
|   |    |»vodotok«, »neplodno«, lastniški |       |
|   |    |delež vseh do 1/1. Na naslovu   |       |
|   |    |Zagrebška cesta 85 stoji stavba  |       |
|   |    |št. 2089, št. dela stavbe 1, parc.|       |
|   |    |št. 3310/3, k. o. Ptuj, vrsta rabe|       |
|   |    |stavbe »kulturni spomenik«, v   |       |
|   |    |velikosti 57,87 m2. Na naslovu  |       |
|   |    |Zagrebška cesta 80 stoji stavba  |       |
|   |    |št. 2085 s št. dela stavbe 1 v  |       |
|   |    |velikosti 103,35 m2, št. dela   |       |
|   |    |stavbe 2 v velikosti 79,29 m2, št.|       |
|   |    |dela stavbe 3 v velikosti 99,06  |       |
|   |    |m2, št. dela stavbe 4 v velikosti |       |
|   |    |67,39 m2,  št. dela stavbe 5 v |       |
|   |    |velikosti 90,27 m2, št. dela   |       |
|   |    |stavbe 6 v velikosti 54,22 m2, št.|       |
|   |    |dela stavbe 7 v velikosti 30,84  |       |
|   |    |m2, št. dela stavbe 8 v velikosti |       |
|   |    |14,20 m2,  št. dela stavbe 9 v |       |
|   |    |velikosti 262,58 m2, ki stoji na |       |
|   |    |parc. št. 3060/2, k. o. Ptuj,   |       |
|   |    |vrsta rabe stavbe »kulturni    |       |
|   |    |spomenik«. Na naslovu Zagrebška  |       |
|   |    |cesta 82 stoji stavba št. 2087 s |       |
|   |    |št. dela stavbe 1 v velikosti   |       |
|   |    |47,97 m2,  št. dela stavbe 2 v |       |
|   |    |velikosti 61,44 m2, št. dela   |       |
|   |    |stavbe 3 v velikosti 37,71 m2, št.|       |
|   |    |dela stavbe 4 v velikosti 65,96  |       |
|   |    |m2, št. dela stavbe 5 v velikosti |       |
|   |    |25,00 m2, ki stoji na parc. št.  |       |
|   |    |3066, k. o. Ptuj, vrsta rabe   |       |
|   |    |stavbe »kulturni spomenik«. Na  |       |
|   |    |naslovu Zagrebška cesta 84 stoji |       |
|   |    |stavba št. 2088 s št. dela stavbe |       |
|   |    |1 v velikosti 4 089,00 m2, ki   |       |
|   |    |stoji na parc. št. 3050, k. o.  |       |
|   |    |Ptuj, vrsta rabe stavbe »kulturni |       |
|   |    |spomenik«. Na naslovu Zagrebška  |       |
|   |    |cesta 87 stoji stavba št. 2090 s |       |
|   |    |št. dela stavbe 1 v velikosti   |       |
|   |    |325,80 m2, ki stoji na parc. št. |       |
|   |    |3327, k. o. Ptuj, vrsta rabe   |       |
|   |    |stavbe »kulturni spomenik«. Na  |       |
|   |    |naslovu Zagrebška cesta 73 stoji |       |
|   |    |stavba št. 2078 s št. dela stavbe |       |
|   |    |1 v velikosti 116,19 m2, ki stoji |       |
|   |    |na parc. št. 3053, k. o. Ptuj,  |       |
|   |    |vrsta rabe stavbe »kulturni    |       |
|   |    |spomenik«. Na naslovu Zagrebška  |       |
|   |    |cesta 81 stoji stavba št. 2086 s |       |
|   |    |št. dela stavbe 1 v velikosti   |       |
|   |    |108,86 m2, ki stoji na parc. št. |       |
|   |    |3065, k. o. Ptuj, vrsta rabe   |       |
|   |    |stavbe              |       |
+-----+--------+----------------------------------+-------------+
|   |    | »kulturni spomenik«. Stavba št. |       |
|   |    |4682 s št. dela stavbe 1 v    |       |
|   |    |velikosti 2 801,70 m2 stoji na  |       |
|   |    |parc. št. 3071, k. o. Ptuj, vrsta |       |
|   |    |rabe stavbe »kulturni spomenik«. |       |
|   |    |Stavba št. 4699 s št. dela stavbe |       |
|   |    |1 v velikosti 168,30 m2 stoji na |       |
|   |    |parc. št. 3057/2 in 3060/2, obe k.|       |
|   |    |o. Ptuj, vrsta rabe stavbe    |       |
|   |    |»kulturni spomenik«. Stavba št.  |       |
|   |    |4709 s št. dela stavbe 1 v    |       |
|   |    |velikosti 41,40 m2 stoji na parc. |       |
|   |    |št. 3310/3, k. o. Ptuj, vrsta rabe|       |
|   |    |stavbe »kulturni spomenik«. Stavba|       |
|   |    |št. 4119 s št. dela stavbe 1 v  |       |
|   |    |velikosti 117,00 m2 stoji na parc.|       |
|   |    |št. 3055, k. o. Ptuj, vrsta rabe |       |
|   |    |stavbe »kulturni spomenik«. Stavba|       |
|   |    |št. 4691 s št. dela stavbe 1 v  |       |
|   |    |velikosti 55,80 m2 stoji na parc. |       |
|   |    |št. 3065, k. o. Ptuj, vrsta rabe |       |
|   |    |stavbe »kulturni spomenik«. Stavba|       |
|   |    |št. 4687 s št. dela stavbe 1 v  |       |
|   |    |velikosti 20,70 m2 stoji na parc. |       |
|   |    |št. 3066, k. o. Ptuj, vrsta rabe |       |
|   |    |stavbe »kulturni spomenik«. Stavba|       |
|   |    |št. 4696 s št. dela stavbe 1 v  |       |
|   |    |velikosti 27,90 m2 stoji na parc. |       |
|   |    |št. 3057/2, k. o. Ptuj, vrsta rabe|       |
|   |    |stavbe »kulturni spomenik«. Stavba|       |
|   |    |št. 4698 s št. dela stavbe 1 v  |       |
|   |    |velikosti 72,90 m2 stoji na parc. |       |
|   |    |št. 3060/2, k. o. Ptuj, vrsta rabe|       |
|   |    |stavbe »kulturni spomenik«. Vsi  |       |
|   |    |objekti so v lastniškem deležu do |       |
|   |    |1/1.               |       |
+--------------+----------------------------------+-------------+
|       |SKUPAJ:              |10.030.000  |
|       |                 |EUR     |
+--------------+----------------------------------+-------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 001-03/10-35/8
Ljubljana, dne 17. novembra 2010
EPA 1317-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost