Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010

Kazalo

4273. Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu in nadomestnem certifikatu, stran 11901.

Na podlagi 5. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo, in 85/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji - certifikatu in nadomestnem certifikatu
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obliko, vsebino in izdajatelje javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji - certifikata (v nadaljnjem besedilu: certifikat) in nadomestnega certifikata.
2. člen
(obrazec certifikata)
(1) Obrazec certifikata je natisnjen v slovenskem jeziku ali jeziku narodnosti na papirju za licence (gramatura papirja 120 g/m²) in ima te varovalne sestavine: vodni znak meander, vidna in nevidna vlakna ter fluorescenčno nitko, potiskano v 4/2 barvah in v velikosti 21 cm x 29,7 cm (format A 4).
(2) Ministrstvo, pristojno za delo, določi oznako na hrbtni strani obrazca ob vsakem novem tisku oziroma ponatisu obrazcev.
(3) Obrazec certifikata je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(obrazec nadomestnega certifikata)
Nadomestni certifikat se izda na posebnem obrazcu v obliki izpisa iz evidence izdanih certifikatov, ki se vodi v Nacionalnem informacijskem središču za poklicne kvalifikacije.
4. člen
(izdajanje certifikata in nadomestnega certifikata)
(1) Certifikat lahko izda samo izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) oziroma njegov pravni naslednik, ki je vpisan v register pri Državnem izpitnem centru. Certifikat mora izdati na papirju za licence iz 2. člena tega pravilnika. Podatke o osebi, ki je pridobila poklicno kvalifikacijo, mora izvajalec oziroma njegov pravni naslednik prenesti na certifikat iz Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
(2) Nadomestni certifikat lahko izda samo izvajalec oziroma njegov pravni naslednik, ki je vpisan v register pri Državnem izpitnem centru. Izvajalec oziroma njegov pravni naslednik mora obrazec nadomestnega certifikata natisniti na svojem uradnem dopisu v obliki izpisa iz evidence Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
(3) Če izvajalec ali njegov pravni naslednik preneha delovati, nadomestni certifikat izda Državni izpitni center na svojem uradnem dopisu v obliki izpisa iz evidence Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
5. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji - certifikatu (Uradni list RS, št. 97/03, 57/07 in 85/09).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-14/2010
Ljubljana, dne 1. oktobra 2010
EVA 2010-2611-0084
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost