Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3295. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih, stran 8996.

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 - popr., 69/08 in 40/09) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E T A R I F E
o taksah in nadomestilih
1. člen
(1) V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08 in 86/09; v nadaljnjem besedilu: Tarifa o taksah in nadomestilih) se v:
a) štirinajstem odstavku tarifne številke 6 taksne tarife,
b) petem odstavku tarifne številke 14 taksne tarife,
c) osmem odstavku tarifne številke 22 taksne tarife,
č) tarifni številki 24 taksne tarife,
d) prvem in drugem odstavku tarifne številke 29 taksne tarife,
e) prvem in drugem odstavku tarifne številke 30 taksne tarife in
f) štirinajstem odstavku tarifne številke 42 taksne tarife
besedilo »200 točk« nadomesti z besedilom »od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve«.
(2) V Tarifi o taksah in nadomestilih se v:
a) tretjem odstavku tarifne številke 22 taksne tarife,
b) drugem odstavku tarifne številke 28 taksne tarife,
c) drugem odstavku tarifne številke 33 taksne tarife,
č) tarifni številki 40 taksne tarife,
d) 1. točki prvega odstavka tarifne številke 57 taksne tarife in
e) tarifni številki 70 taksne tarife
besedilo »100 točk« nadomesti z besedilom »od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve«.
(3) V prvem odstavku tarifne številke 20 taksne tarife Tarife o taksah in nadomestilih se besedilo »100 točk, vendar ne manj kot 200 točk in ne več kot 600 točk« nadomesti z besedilom »od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve«.
(4) V drugem odstavku tarifne številke 23 taksne tarife Tarife o taksah in nadomestilih se besedilo »100 točk za vsako ugotovljeno kršitev, vendar ne manj kot 200 točk in ne več kot 600 točk« nadomesti z besedilom »od 100 točk do 400 točk za vsako ugotovljeno kršitev, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve«.
2. člen
V tretjem odstavku tarifne številke 30 taksne tarife Tarife o taksah in nadomestilih se besedilo »300 točk« nadomesti z besedilom »od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve«.
3. člen
(1) V prvem odstavku tarifne številke 59 taksne tarife Tarife o taksah in nadomestilih se besedilo »50 točk« nadomesti z besedilom »25 točk«.
(2) Tretji odstavek tarifne številke 59 taksne tarife Tarife o taksah in nadomestilih se črta.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2010-17
Ljubljana, dne 17. maja 2010
EVA 2010-1611-0134
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti