Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3292. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o registru licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in licencah za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti, Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti in Pravilnika o specializacijah v fizioterapevtski dejavnosti, stran 8986.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZDrS-E in 77/08 - ZDZdr) in 14. člena Statuta Zbornice fizioterapevtov Slovenije je skupščina Zbornice na seji dne 8. 12. 2009 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o razveljavitvi Pravilnika o registru licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in licencah za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti, Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti in Pravilnika o specializacijah v fizioterapevtski dejavnosti
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o registru licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in licencah za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/09), Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/09) in Pravilnik o specializacijah v fizioterapevtski dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/09).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-104/2009
Ljubljana, dne 2. junija 2010
EVA 2010-2711-0003
Nada Horjak l.r.
Predsednica Zbornice fizioterapevtov Slovenije
Soglašam!
 
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost