Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2890. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, stran 7932.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) na seji dne 18. marca 2010, Občinski svet Občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 4/2006) na seji dne 1. junija 2010, Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice, št. 41/2003 in 17/07 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) na seji dne 15. aprila 2010, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) na seji dne 26. maja 2010, Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) na seji dne 15. aprila 2010, Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) na seji dne 1. aprila 2010 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
1. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 33/05, 124/08) (v nadaljevanju: odlok) se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zavod upravlja 11 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
- 3 predstavniki občin ustanoviteljic,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda,
- 3 predstavniki staršev.«
Besedilo tretjega odstavka 11. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
- strokovni delavci, ki poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (od 1. do 6. razreda),
- strokovni delavci, ki poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (od 7. do 9. razreda),
- strokovni delavci, ki poučujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja,
- strokovni delavci v mobilno specialno pedagoški službi in drugi strokovni delavci (učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja, knjižničar, svetovalni delavec, logoped …),
- administrativno-računovodski in tehnični delavci.«
2. člen
Ta odlok objavi Mestna občina Nova Gorica, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice.
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2007-06
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.
Št. 0141-04/2010-03
Brda, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 0144-0001/2010-2
Kanal ob Soči, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.
Št. 007-0005/2010-3
Miren, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 00701-22/2010-1
Renče, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 01101-2/2010-33
Šempeter, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti