Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2461. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva, stran 6988.

Na podlagi 103. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in 89. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
1. člen
V Pravilniku o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 101/08) se drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vrhunski dosežki iz 4. točke prejšnjega odstavka so izkazani, če je posameznik v kariernem obdobju iz 3. točke prejšnjega odstavka dosegel vsaj 800 točk iz razdelkov 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1.1 ali 7.1.4, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.2.1, 7.3.1, 8.1 in 9.1 iz priloge tega pravilnika, pri čemer mora doseči najmanj 300 točk iz strokovnega dela, najmanj 300 točk iz objav ter najmanj 40 točk iz mentorskega in izobraževalnega dela.«
2. člen
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kot delovne izkušnje na področju varstva se štejejo izkušnje, pridobljene v delovnem razmerju ali pri samostojnem opravljanju poklica na področju varstva po pridobitvi izobrazbe, ki je pogoj za pridobitev naziva, za katerega je posameznik vložil vlogo, razen če ta pravilnik ne določa drugače. Kot delovne izkušnje na sorodnem področju se štejejo delovne izkušnje, pridobljene v delovnem razmerju ali pri samostojnem opravljanju poklica zunaj področja varstva, po pridobitvi izobrazbe, ki je pogoj za pridobitev naziva, za katerega je posameznik vložil vlogo, razen če ta pravilnik ne določa drugače, in s katerimi je posameznik pridobil strokovna znanja, ki so potrebna za varstvo dediščine. Ustreznost strokovnih znanj, pridobljenih z delovnimi izkušnjami na sorodnem področju, preveri komisija iz 11. člena tega pravilnika in o tem poda mnenje.«
3. člen
V 14. členu se za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma arhiv«.
4. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vloga za pridobitev naziva mora biti pripravljena in vložena v skladu z navodili, ki jih na svoji spletni strani objavi ministrstvo oziroma arhiv.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če iz navedbe ali dokazila o strokovnih kompetencah ni mogoče razbrati izpolnjevanja pogoja strokovnih kompetenc ali na njuni podlagi ni mogoče oceniti strokovne kompetence posameznika, se takšna navedba oziroma dokazilo ne upošteva.«
Desedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
Besedilo priloge pravilnika se nadomesti z novim besedilom, kot je določeno v prilogi tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Vloge za pridobitev nazivov, vložene do 15. aprila 2010, se obravnavajo v skladu s Pravilnikom o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 101/08).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-2/2010/7
Ljubljana, dne 4. junija 2010
EVA 2010-3511-0004
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti