Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2458. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Borovnica, stran 6984.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 14. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je Občinski svet Občine Borovnica na 27. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Borovnica
1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evra za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila županu in računskemu sodišču.
3. člen
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja volilne kampanje za župana, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do delnega povračila stroškov le na podlagi dobljenih glasov v drugem krogu.
4. člen
Organizatorjem volilne kampanje za župana se povrnejo stroški v višini 0,12 evrov za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila županu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje na podlagi tega sklepa v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo županu in računskemu sodišču.
V vlogi za povračilo mora biti napisan račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
Iz poročila organizatorjev, ki organizirajo volilno kampanjo v več občinah in vse transakcije vodijo preko enega računa, mora biti razviden obračun prihodkov in stroškov po posameznih občinah in posameznih listah oziroma kandidatih za župana. V nasprotnem primeru se šteje, da poročilo ni ustrezno in organizator volilne kampanje ni upravičen do delnega povračila stroškov.
Št. 040-0002/2010-1
Borovnica, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti