Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2451. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki, stran 6975.

Na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/98 in 30/98), 30. člena Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/00 in 93/05) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki
1. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z ostankom odpadkov uporabljajo naslednje cene:
- v €/mesec za storitve ravnanja in odlaganja komunalnih in komunalnim podobnih odpadkov ob uporabi opreme volumna 120-1100 litrov,
- v €/mesec za najem opreme za zbiranje odpadkov in
- v €/kom. za storitve odvoza in odlaganja komunalnih in komunalnim podobnih odpadkov v kontejnerjih, za nakup opreme za zbiranje odpadkov in za nakup vreč za občasno povečane količine odpadkov:
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|  Volumen  |Zbiranje|Odlaganje| Skupaj | Najem | Nakup | Odpadne  |
|  posode,  |odpadkov| odpadkov| stolpca | opreme| opreme |surovine iz |
| kontejnerja |in odvoz|     | 1 + 2 |  (1 |  ali | dejavn.  |
| ali vreče za |    |     |     | kom./ | vreče | (papir,  |
| odpadke in |    |     |     | mesec)|(1 kom.)| steklo in |
|  število  |    |     |     |    |    | plastika), |
|  praznj.  |    |     |     |    |    | odvoz 13x |
|       |    |     |     |    |    |  letno  |
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|    0   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   6   |
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|120 litrov 52x| 7,7685|  9,3236| 17,0921| 0,4402| 26,2706|   2,4920|
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|120 litrov 26x| 4,0376|  4,6618|  8,6994| 0,4402| 26,2706|   1,2460|
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|120 litrov 13x| 2,1625|  2,3309|  4,4934| 0,4402| 26,2706|   0,6230|
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|240 litrov 52x| 12,1257| 18,6472| 30,7729| 0,5626| 35,6909|   4,9840|
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|240 litrov 26x| 6,5420|  9,3236| 15,8625| 0,5626| 35,6909|   2,4920|
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|240 litrov 13x| 3,5202|  4,6618|  8,1820| 0,5626| 35,6909|   1,2460|
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|1100 litrov  | 51,4713| 85,4663| 136,9376| 4,6958|283,9345|   22,8436|
|52x      |    |     |     |    |    |      |
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|1100 litrov  | 28,2271| 42,7332| 70,9603| 4,6958|283,9345|   11,4218|
|26x      |    |     |     |    |    |      |
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|1100 litrov  | 14,6405| 21,3666| 36.0071| 4,6958|283,9345|   5,7109|
|13x      |    |     |     |    |    |      |
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|5 m3, reden  |158,6760|    *| 158,6760|19,3700|822,6139|      |
|odvoz 52 do  |    |     |    +*|    |    |      |
|26x (1 odv.) |    |     |     |    |    |      |
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|5 m3, reden  |160,8786|    *| 160,8786|19,3700|822,6139|      |
|odvoz 13x (1 |    |     |    +*|    |    |      |
|odv.)     |    |     |     |    |    |      |
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|5 m3, po   |167,5036|    *| 167,5036|19,3700|822,6139|      |
|naročilu (1  |    |     |   + *|    |    |      |
|odv.)     |    |     |     |    |    |      |
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|7 m3, reden  |158,6760|    *| 158,6760|23,1364|981,8295|      |
|odvoz 52 do  |    |     |   + *|    |    |      |
|26x (1 odv.) |    |     |     |    |    |      |
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|7 m3, reden  |160,8786|    *| 160,8786|23,1364|981,8295|      |
|odvoz 13x (1 |    |     |    +*|    |    |      |
|odv.)     |    |     |     |    |    |      |
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|7 m3 po    |167,5036|    *| 167,5036|23,1364|981,8295|      |
|naročilu (1  |    |     |   + *|    |    |      |
|odv.)     |    |     |     |    |    |      |
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
|Vreča 80   | 1,2439|  1,4344|  2,6783|    |    |      |
|litrov (1   |    |     |     |    |    |      |
|kom.)     |    |     |     |    |    |      |
+--------------+--------+---------+---------+-------+--------+------------+
 * Za odlaganje ostanka odpadkov se uporablja cena iz 5.
člena tega sklepa v €/tono na odlagališče pripeljanih in
odloženih odpadkov.
1. Gospodinjstvo v individualnem stanovanjskem objektu z 1 ali 2 članoma prejme minimalno 800 litrov skupnega volumna vreč na leto za ostanek odpadkov in minimalno 800 litrov skupnega volumna vreč na leto za embalažo.
2. Pri uporabi vreč za zbiranje ostanka odpadkov namesto posode, se za obračun uporablja cena 120-litrske posode (praznjenje 13x letno), z upoštevanjem dejanskega skupnega volumna vreč na leto.
3. Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod, vreč, zabojnikov in kontejnerjev, se za obračun upošteva cena najbližjega volumna iz gornje tabele dejanskemu in dejanski volumen opreme. Količina je v tem primeru količnik med dejanskim volumnom opreme in volumnom iz cenika.
4. Pri cenah v tem členu tega Sklepa je upoštevan prevoz in odlaganje odpadkov na lokacijo odlagališča nenevarnih odpadkov Ostri vrh v Logatcu.
2. člen
Vsako gospodinjstvo v individualnih in več stanovanjskih objektih plača za ravnanje z odpadnimi surovinami (odvoz papirja in papirne embalaže 26x letno, steklene in plastične embalaže 13x letno) 1,2460 €/mesec, za 1x letno zbiranje in uničenje nevarnih odpadkov 0,2896 €/mesec, za 1x letno zbiranje, odvoz in oddajo kosovnih odpadkov 0,2095 €/mesec, za pokrivanje stroška odvoza ostanka kosovnih odpadkov iz zbirnega centra 0,3011 €/mesec in za pokrivanje stroška obratovanja zbirnega centra 0,1034 €/mesec.
Pri dejavnosti se ob ceni za ravnanje z ostankom odpadkov in njihovo odlaganje zaračuna tudi ravnanje z odpadnimi surovinami po ceni iz tabele iz 1. člena. Če dejavnost zaradi nastajanja večjih količin posameznih vrst odpadnih surovin, za njihovo zbiranje uporablja svoje posode, zabojnike ali kontejnerje, se ravnanje z odpadnimi surovinami zaračuna po 4. členu tega sklepa - v tem primeru se za odpadne surovine po prvem stavku tega odstavka tega člena ne zaračuna.
3. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z biološkimi odpadki uporabljajo naslednje cene v €/mesec/1 posodo:
+-----------------+----------------+-------------+-------------+
| Volumen posode |Zbiranje, odvoz |  Najem  |  Nakup  |
| in frekvenca  |    in    |  posode  |  posode  |
|  praznjenja  | kompostiranje |       |       |
+-----------------+----------------+-------------+-------------+
|120 litrov 52x  |     7,2443|    0,4402|   26,2706|
+-----------------+----------------+-------------+-------------+
|240 litrov 52x  |     11,8823|    0,5626|   35,6909|
+-----------------+----------------+-------------+-------------+
4. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z embalažo (plastično in kovinsko), papirjem in papirno ter stekleno embalažo uporabljajo naslednje cene v €/mesec/1 posodo:
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|Volumen posode in|  Zbiranje,  |  Najem  |   Nakup  |
|  frekvenca  |  odvoz in  |  posode  |  posode  |
|  praznjenja  | oddaja surovin|       |       |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|120 litrov 13x  |     3,5220|    0,4402|    26,2706|
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|120 litrov 26x  |     6,4047|    0,4402|    26,2706|
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|240 litrov 13x  |     5,1613|    0,5626|    35,6909|
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|240 litrov 26x  |     9,3858|    0,5626|    35,6909|
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|1100 litrov 13x |     9,2920|    4,6958|   283,9345|
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|1100 litrov 26x |    16,8978|    4,6958|   283,9345|
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
|Vreča 80 litrov |     2,1674|      -|       -|
|za embalažo (1  |        |       |       |
|kom.)      |        |       |       |
+-----------------+---------------+-------------+--------------+
Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod in zabojnikov, se za obračun upošteva cena najbližjega volumna iz gornje tabele dejanskemu in dejanski volumen opreme. Količina je v tem primeru količnik med dejanskim volumnom opreme in volumnom iz cenika.
5. člen
Za obračun cene odlaganja ostanka odpadkov po tem Sklepu je privzeta osnova 128,0729 €/tono vhodnih količin odpadkov na odlagališče.
6. člen
V tarifnih postavkah tega sklepa DDV in druge dajatve niso zajete.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po pridobitvi soglasja pristojnega ministrstva.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki, št. 015-00002/06-006, z dne 14. december 2006, ki je bil 27. 12. 2006 objavljen v Uradnem listu RS, št. 137/06.
Št. 015-4/2010-003
Železniki, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti