Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče, stran 6971.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 - UPB in 76/08), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list, RS, št. 3/07 - UPB in 17/08), Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 55/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, 95/08 - UPB-1 in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 11. korespodenčni seji dne 28. maja 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče
1. člen
Spremeni se naslov Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 103/09) tako, da se glasi:
»Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče.«
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Zreče (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče (v nadaljevanju: javna služba) ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo za izvajanje javne službe.«
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predmet javne službe je zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov za območje Občine Zreče ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe.«
4. člen
Vsa ostala določila Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35402-0006/2010
Zreče, dne 28. maja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti