Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2445. Odlok o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče, stran 6971.

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 97/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08) je Občinski svet Občine Zreče na 11. korespondenčni seji dne 28. maja 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 13/10), se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve:
- rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in organiziranje obnavljanja občinskih javnih cest;
- vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih površin).
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in organiziranje obnavljanja občinskih javnih cest iz prvega odstavka tega člena obsega:
- vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti občinskih javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah in
- organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti.
(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževanje:
- odstavnih pasov, parkirišč in podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju;
- podhodov in nadhodov za pešce ali kolesarje v naselju;
- semaforjev in drugo prometno signalizacijo v naselju;
- kolesarskih stez in pločnikov.«
2. člen
V celoti se črta 6. člen odloka.
Črta se naslov 6. člena, ki se glasi: »V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU«.
Ostali členi se smiselno preštevilčijo.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0012/2010
Zreče, dne 28. maja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti