Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2442. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6969.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1 (14/05 popr.), 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 108/09) in 16. člen Statuta Občine (Uradni list RS, št. 98/09 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne 31. 5. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino:
- parc. št. 58/27 neplodno v izmeri 287 m2, vpisano v z.k. vl. št. 638 k.o. Loke pri Zagorju.
II.
V Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah se po pravnomočnosti odločbe, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Zagorje ob Savi, pri zgoraj navedeni nepremičnini vknjiži lastninska pravica v korist Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, matična številka 5883890, do celote.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-156/01
Zagorje ob Savi, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti