Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2438. Odlok o območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi, stran 6963.

Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09), 2., 16. in 67. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 - UPB) ter 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 - UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na seji dne 31. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
1. člen
Območja krajevnih skupnosti so določena z občinsko mejo, z mejo med katastrskimi občinami ter mejo med parcelami.
2. člen
V Občini Zagorje ob Savi je 13 krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti obsegajo naslednja območja:
1. Krajevna skupnost (KS) Jože Marn
Krajevna skupnost Jože Marn obsega del k.o. Zagorje, del k.o. Zagorje - mesto, del k.o. Loke pri Zagorju.
V Krajevno skupnost Jože Marn so vključena naselja Dolenja vas, Družina in Konjšica - del ter deli naselij Ravenska vas, Zagorje ob Savi in Šklendrovec.
Krajevna skupnost Jože Marn meji:
- na jugu ob reki Savi na Občino Trbovlje in Občino Litija,
- na zahodu na KS Kisovec - Loke, kjer poteka meja najprej po meji med k.o. Loke pri Zagorju in k.o. Šentlambert, naprej med parcelami k.o. Loke pri Zagorju, tako da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 692, 687, 686, 683, 668 in 669,
- na severozahodu na KS Rudnik - Toplice, kjer poteka meja sprva v k.o. Loke pri Zagorju tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 668 in 669, naprej po meji med k.o. Zagorje in k.o. Loke pri Zagorju, nadaljuje se v k.o. Zagorje tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 425 - del, 424 - del, 426, 422 - del, 427/1 - del, 394 - del, 375/1, naprej po meji med k.o. Zagorje in k.o. Zagorje - mesto, nato v k.o. Zagorje - mesto tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 1105/2, 1116 - del, 1104 - del, 1106, 1102/2 - del, 1151/2, 1151/1 - del, 1150/1, 1150/2, 1162, 1892/6, 1892/14 - del, 1892/15 - del, 1892/13 - del, 1898/1 - del, naprej v k.o. Zagorje tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 263/5, 263/6, 263/7 - del, 250/10, 250/6, 249/20, 247 - del, 248/1 - del, 246/2, 241/3, naprej v k.o. Potoška vas tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 88 - del, 1027 - del in 89/1 - del,
- na severovzhodu na KS Franc Farčnik, kjer poteka meja tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 89/1 - del, k.o. Potoška vas, parcele številka 239/1, 239/2, 238/1, 240/1, 237, 203, 236, 235/1 - del, 234/1, 212/1, 209/1, 210/6, 1462/3, 13/4, k.o. Zagorje, naprej poteka meja v k.o. Zagorje - mesto tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 689/2, 688/2, 676/7, 691/1, 1900/4 - del, 1499/2, 1499/1, 1496, 1502, 1503, 1506/1, 1506/2, 1507, 1515, 1514, 1590/1, 1589/2, 1584/1, 1583/4, 1583/5, 1525/2, 1583/2, 1893/1 - del, nadaljuje se v k.o. Zagorje tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 150/5, 1137/5, 1134/3, 1134/2, 1133, 1152/1, 1130 in
- na vzhodu meji KS Jože Marn na KS Ravenska vas tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 1481/1 - del, 138/1, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127/1, 678/2, 677/2, 676/2, 674/2, 667/2, 669/1, 668/2, 664/1, 776/1, 765/2, 764, 763, 1506/1, k.o. Zagorje.
2. Krajevna skupnost Rudnik - Toplice
Krajevna skupnost Rudnik - Toplice obsega del k.o. Zagorje, del k.o. Zagorje - mesto, del k.o. Loke pri Zagorju in del k.o. Potoška vas.
V Krajevno skupnost Rudnik - Toplice so vključeni deli naselij Zagorje ob Savi, Podkraj pri Zagorju, Vine, Vrh in Loke pri Zagorju.
Krajevna skupnost Rudnik - Toplice meji:
- na zahodu na KS Kisovec - Loke, kjer poteka meja v k.o. Loke pri Zagorju tako, da spadajo pod KS Rudnik - Toplice parcele številka 667, 664, 665, 663, 634, 639, 638, 658, 654/2, 656, 541/1, 591, 592, 589, 559, 557, 556, 544, 545, nadaljuje se po meji med k.o. Loke pri Zagorju in k.o. Šentlambert, nato v k.o. Loke pri Zagorju tako, da spadajo pod KS Rudnik - Toplice parcele številka 365, 366, 760/3 - del, 364/2 - del, 363, 371 - del, 377 - del, 379 - del, 381/2 - del, 524 - del, 527/1 - del, 533 - del, 538, 537 - del, 480/1, 481, 480/3 - del, 478, 757 - del, 477, 474, 760/3 - del, 490/2 - del, 468/2 - del, 467 - del, 465, 437/1 - del, 434/1, 438/1 - del, 434/2 - del, 428/1 - del, 755 - del, 427/1 - del, 427/3, 425/2 - del, 424/2 - del, 424/1, 423/2, 422/6, 422/1 - del, 777/1 - del, 422/5 - del, 423/1, 770/11 - del, 738/3 - del, 29/8, 29/7, 29/2, naprej po meji med k.o. Potoška vas in k.o. Loke pri Zagorju, nato po meji med k.o. Potoška vas in k.o. Kotredež,
- na severu na KS Kotredež, kjer poteka meja najprej po meji med k.o. Potoška vas in k.o. Kotredež, nadaljuje se v k.o. Potoška vas tako, da spadajo pod KS Rudnik - Toplice parcele številka 62 - del, 63 - del, 64 - del, 56/2 - del, 1028, 1027 - del, 80 - del, 81,
- na vzhodu proti KS Franc Farčnik tako, da spada pod KS Rudnik - Toplice parcela številka 1027 - del, k.o. Potoška vas in
- na jugovzhodu proti KS Jože Marn tako, da spadajo pod KS Rudnik - Toplice parcele številka 1027 - del, 88 - del, 86, k.o. Potoška vas, naprej poteka meja v k.o. Zagorje tako, da spadajo pod KS Rudnik - Toplice parcele številka 248/1 - del, 247 - del, 267/1, 263/8, 263/4, 263/3, 263/2, 263/7 - del, 265/1, 265/2 k.o. Zagorje, nadaljuje se v k.o. Zagorje - mesto tako, da spadajo pod KS Rudnik - Toplice parcele številka 279/2, 279/3, 1898/1 - del, 280/5, 1892/13 - del, 243/34, 1892/15 - del, 1892/14 - del, 1161, 1157/2, 1156, 1151/1 - del, 1155, 1153, 1102/2 - del, 1104 - del, 1116 - del, nato po meji med k.o. Zagorje - mesto in k.o. Zagorje, naprej v k.o. Zagorje tako, da spadajo pod KS Rudnik - Toplice parcele številka 375/36, 394 - del, 427/1 - del, 422 - del, 421/1, 424 - del, 425 - del, 423, naprej po meji med k.o. Zagorje in k.o. Loke pri Zagorju.
3. Krajevna skupnost Podkum
Krajevna skupnost Podkum obsega k.o. Podkum in večji del k.o. Rodež.
V Krajevno skupnost Podkum so vključena naselja: Borovak pri Podkumu, Gorenja vas, Mali Kum, Osredek, Padež, Podkum, Rodež, Rtiče, Šklendrovec - del, Sopota.
Krajevna skupnost Podkum meji:
- na jugu in zahodu na Občino Litija,
- na severu in severovzhodu na Občino Trbovlje in
- na jugovzhodu na Občino Radeče.
4. Krajevna skupnost Ravenska vas
Krajevna skupnost Ravenska vas obsega del k.o. Zagorje in manjši del k.o. Potoška vas.
V Krajevno skupnost Ravenska vas sta vključena dela naselij Prapreče - del in Ravenska vas.
Krajevna skupnost Ravenska vas meji:
- na jugozahodu na KS Jože Marn, kjer poteka meja v k.o. Zagorje tako, da spadajo pod KS Ravenska vas parcele številka 757/1, 757/2, 762, 749, 747/1, 745/1, 741, 740, 737, 667/3, 668/1, 667/1, 674/1, 676/1, 677/1, 678/1, 681/3, 681/2, 689, 1481/1 - del, 1155/5,
- na severozahodu na KS Franc Farčnik, kjer poteka meja v k.o. Zagorje tako, da spadajo pod KS Ravenska vas parcele številka 1155/4 - del, 1155/1 - del, 1155/3 - del, 1157 - del, 1125/1, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1196/2, 1196/1, 1199/2, 1201/1, 1496/2, 1202, 1203, 1205, 1206, 1232/1, 1217, 1218, 1501/1, 1394/1, 1395/1, 1395/4, 1397/1, nadaljuje se v k.o. Potoška vas tako, da spadajo pod KS Ravenska vas parcele številka 374/2, 377, 375/2 - del, 375/1 - del, 374/1, 388/1, 392, 393, 388/2, 386, 1058/2, 1058/4, 1058/3, 984/1,
- na severu na KS Kotredež, kjer poteka meja v k.o. Potoška vas tako, da spada pod KS Ravenska vas parcela številka 1069/1 - del in
- na vzhodu na Občino Trbovlje.
5. Krajevna skupnost Franc Farčnik
Krajevna skupnost Franc Farčnik obsega del k.o. Zagorje - mesto, del k.o. Zagorje in del k.o. Potoška vas.
V Krajevno skupnost Franc Farčnik sta vključena dela naselij Potoška vas in Zagorje ob Savi in naselje Selo pri Zagorju.
Krajevna skupnost Franc Farčnik meji:
- na jugozahodu in zahodu na KS Jože Marn tako, da spadajo pod KS Franc Farčnik parcele številka 1481/5, 1153/1, 1569, 1570, 1572, 1573, 1574/5, 1575/1, 1575/2, 1581, 1582, 1893/1 - del, 1525/1, 1900/4 - del, 683, 684/1, 684/3, 691/2, 676/43, 676/41, 676/18, 688/1, 689/1, k.o. Zagorje - mesto, parcele številka 13/1, 210/2, 1462/1, 210/2, 209/2, 212/6, 234/2, 235/1 - del, 204/1, 1462/1, k.o. Zagorje in parcela številka 89/1, k.o. Potoška vas,
- na severozahodu na KS Rudnik - Toplice, kjer poteka meja v k.o. Potoška vas tako, da spadajo pod KS Franc Farčnik parcele številka 89/1 - del, 1027 - del in 89/3,
- na severu na KS Kotredež, kjer poteka meja v k.o. Potoška vas tako, da spadajo pod KS Franc Farčnik parcele številka 89/3, 89/2, 96, 97/1, 108/1 - del, 143/1, 143/2, 109, 111/1, 141/3 - del, 141/4, 138/2, 1030/2, 137/3, 137/2, 134/5, 134/7, 134/8, 1031/3 - del, nadaljuje se v k.o. Zagorje - mesto tako, da spadajo pod KS Franc Farčnik parcele številka 1900/4 - del, 1893/1, 282, 281, naprej v k.o. Potoška vas tako, da spada pod KS Franc Farčnik parcela številka 1069/1 - del in
- na vzhodu in jugu na KS Ravenska vas tako, da spadajo pod KS Franc Farčnik parcele številka 403/2, 398/1, 397/1, 396, 389, 390, 391, 394, 395/1, 372/2, 373/2, 282/2, 375/1 - del, 375/2 - del, 376, k.o. Potoška vas, nato v k.o. Zagorje tako, da spadajo pod KS Franc Farčnik parcele številka 1338, 1333, 1334, 1396, 1335/1, 1345, 1347/2, 1347/1, 1350/2, 1350/1, 1222, 1229/1, 1501/2, 1230, 1231, 1233, 1246, 1177, 1183, 1497, 1201/3, 1199/1, 1496/3, 1125/6, 1496/4, 1155/3, 1157 - del, 1155/1 - del in 1155/4 - del.
6. Krajevna skupnost Kisovec - Loke
Krajevna skupnost Kisovec - Loke obsega del k.o. Kotredež, manjši del k.o. Ržiše, večji del k.o. Loke pri Zagorju, del k.o. Šemnik, del k.o. Šentlambert.
V Krajevno skupnost Kisovec - Loke so vključena naselja Kisovec, Spodnji Šemnik, Strahovlje in deli naselij Čolnišče, Jablana, Loke pri Zagorju, Podkraj pri Zagorju, Vrh in Zavine.
Krajevna skupnost Kisovec - Loke meji:
- na jugu ob reki Savi na Občino Litija,
- na jugozahodu na KS Šentlambert, kjer poteka meja v k.o. Šentlambert tako, da spadajo pod KS Kisovec - Loke parcele številka 2851 - del, 1740/12 - del, 1669, 1668 - del, 1701/2 - del, 2805 - del, 1702/1 - del, 2837, 1486/3, 1486/2, 1486/1, 1483/1, 1483/3 - del, 1483/2 - del, 1483/5 - del, 1460, 1458, 1455, 1448, 1445, 1443/1, 1440/1, 1386/1, 2763/1 - del, 1385/3, 1385/1, nadaljuje se po meji med k.o. Loke pri Zagorju in k.o. Šentlambert, nato po meji med k.o. Loke pri Zagorju in k.o. Šemnik, naprej v k.o. Šemnik tako, da spadajo pod KS Kisovec - Loke parcele številka 376/1, 375, 366, 358, 357, 346, 339, naprej po meji med k.o. Šemnik in k.o. Šentlambert, nadaljuje se v k.o. Šemnik tako, da spada pod KS Kisovec - Loke parcela številka 315/2,
- na severozahodu na KS Izlake, kjer poteka meja tako, da spadajo pod KS Kisovec - Loke parcele številka 315/2, 315/3, 315/1, 317, 318, 320, 319, 321, 323, 119 - del, 529/1 - del, 16 - del, 17 - del, 22 - del, 24/1 - del, 530 - del, 41/2, 41/1, 42/2 - del, 470 - del, 531 - del, 469/2, 525/2, 525/3, 474, 495/2 - del, 481/7 - del, 481/1, 481/2, 484/1 - del, 486 - del, k.o. Šemnik, naprej po meji med k.o. Loke pri Zagorju in k.o. Šemnik, nadaljuje se po meji med k.o. Loke pri Zagorju in k.o. Ržiše, nato po meji med k.o. Kotredež in k.o. Ržiše, naprej v k.o. Ržiše tako, da spadajo pod KS Kisovec - Loke parcele številka 545, 546, 544/2 in 534,
- na severu na KS Čemšenik tako, da spadajo pod KS Kisovec - Loke parcele številka 534, 134, 976 - del, 133, 966, 131, 962 - del, 118/1, 117, 116, 115, k.o. Ržiše in nadaljuje po meji med k.o. Kotredež in k.o. Ržiše,
- na severovzhodu na KS Kotredež tako, da spadajo pod KS Kisovec - Loke parcele številka 1434/2, 1433, 1432, 1431, 1424/1, 1429, 1428, 1426, 1346, 1349, 1340, 1328, 1327/1, 1500 - del, 1321, 1209, 1213, 1499 - del, 1212, 1293, 1294, 1295, 1304, k.o. Kotredež,
- na vzhodu na KS Rudnik - Toplice, kjer poteka meja sprva po meji med k.o. Loke pri Zagorju in k.o. Potoška vas, nadaljuje se v k.o. Loke pri Zagorju tako, da spadajo pod KS Kisovec - Loke parcele številka 29/6, 38/3, 37/10, 738/3 - del, 770/11 - del, 422/4, 422/5 - del, 777/1 - del, 422/1 - del, 427/1, 425/1, 424/2 - del, 425/2 - del, 427/1, 755 - del, 428/1 - del, 434/2 - del, 434/1, 438/1 - del, 437/1 - del, 436/2, 467 - del, 468/2 - del, 490/2 - del, 490/1, 757 - del, 489, 480/3 - del, 760/3 - del, 537 - del, 535/1, 534, 533 - del, 527/1 - del, 524 - del, 381/2 - del, 379 - del, 377 - del, 371 - del, 361, 364/2, naprej po meji med k.o. Šentlambert in k.o. Loke pri Zagorju, nato v k.o. Loke pri Zagorju tako, da spadajo pod KS Kisovec - Loke parcele številka 761/1, 594, 595, 596, 761/2, 652, 654/1, 647, 646, 640, 633, 627, 617 in
- na jugovzhodu na KS Jože Marn tako, da spadajo pod KS Kisovec - Loke parcele številka 617, 615, 612, 609, 608, 607, 684, 685, 606/1, 688, 689, k.o. Loke pri Zagorju, meja se nadaljuje po meji med k.o. Šentlambert in k.o. Loke pri Zagorju do reke Save.
7. Krajevna skupnost Kotredež
Krajevna skupnost Kotredež obsega večji del k.o. Kotredež, del k.o. Potoška vas.
V Krajevno skupnost Kotredež sta vključeni naselji Kotredež in Rove in deli naselij Potoška vas, Prapreče - del, Vine in Zavine.
Krajevna skupnost Kotredež meji:
- na jugovzhodu na KS Ravenska vas tako, da spadajo pod KS Kotredež parcele številka 982/1, 980, 981, 979/1, 979/3, 977/4, k.o. Potoška vas,
- na jugu na KS Franc Farčnik tako, da spadajo pod KS Kotredež parcele številka 1058/1, 403/3, 402/6, 402/3, 404/10, 404/6, 401/1, 400/2, 399/2, 398/2, 397/2, 395/2, 372/1, 373/1, 282/1, 274/1, 275, 276/2, 277/1, 261/1, 245/1, 1074, 245/3, k.o. Potoška vas, meja se nadaljuje po meji med k.o. Potoška vas in k.o. Zagorje - mesto, naprej v k.o. Potoška vas tako, da spadajo pod KS Kotredež parcele številka 1031/3, 133/1, 134/1, 137/1, 1030/1, 138/1, 141/3 - del, 140, 142/1, 144/3, 144/1, 107, 108/1 - del, 98, 99, 79/1,
- na jugozahodu na KS Rudnik - Toplice tako, da spadajo pod KS Kotredež parcele številka 79/1, 80 - del, 75, 54, 55, 56/2 - del, 64 - del, 63 - del, 62 - del, k.o. Potoška vas in se nadaljuje po meji med k.o. Kotredež in k.o. Potoška vas,
- na zahodu na KS Kisovec - Loke tako, da spadajo pod KS Kotredež parcele številka 1303, 1299, 1298, 1297, 1296, 1292, 1215, 1499 - del, 1214, 1204/1, 1500 - del, 1205, 1208, 1322, 1324, 1344, 1146, 1141, 1137, k.o. Kotredež,
- na severozahodu na KS Čemšenik, kjer poteka meja po meji med k.o. Kotredež in k.o. Ržiše, naprej v k.o. Kotredež tako, da spadajo pod KS Kotredež parcele številka 1507/7, 947, 948 in 949 in
- na severu in vzhodu na Občino Trbovlje.
8. Krajevna skupnost Čemšenik
Krajevna skupnost Čemšenik obsega večji del k.o. Čemšenik, k.o. Jesenovo in večji del k.o. Brezje, k.o. Vrhe II in del k.o. Kotredež.
V Krajevno skupnost Čemšenik so vključena naselja Čemšenik, Dobrljevo, Jesenovo, Razbor pri Čemšeniku, Ržiše, Vrhe - del, Znojile, Brezje in dela naselij Zabreznik in Orehovica.
Krajevna skupnost Čemšenik meji:
- na jugovzhodu na KS Kotredež tako, da spadata pod KS Čemšenik parceli številka 945 in 946, meja se nadaljuje po meji med k.o. Ržiše in k.o. Kotredež,
- na jugu na KS Kisovec - Loke tako, da spadajo pod KS Čemšenik parcele številka 114, 106/2, 105/3, 962 - del, 976 - del, 965, 139, 138, 135, k.o. Ržiše,
- na jugozahodu na KS Izlake tako, da spadajo pod KS Čemšenik parcele številka 135, 517/1, 514, 976 - del, 515/2, 509, 158, 160, 159, 274, 269, 406, 405, 347, 346/1, 345/1, 344, 343, 298, 299, 969 - del, 297, 302, 240, k.o. Ržiše, naprej po meji med k.o. Čemšenik in k.o. Ržiše, meja se nadaljuje v k.o. Čemšenik tako, da spadajo pod KS Čemšenik parcele številka 236/4, 235/1, k.o. Čemšenik, nato v k.o. Brezje tako, da spadajo pod KS Čemšenik parcele številka 344/56, 344/31, 344/57, 344/29 - del, 325 - del, 327/2 - del, 327/1 - del, 329/2 - del, 344/58, 344/28, 339 - del, 342 - del, naprej po meji med k.o. Brezje in k.o. Ržiše, naprej v k.o. Brezje tako, da spadajo pod KS Čemšenik parcele številka 355/3, 511/2 - del, 422/16, 422/15, 422/13, 422/9, 422/8, 422/5, 422/2, 422/17, 420/2, 420/1, 513 - del, 419, 512, 469, 470/1, 470/2, 466/1,
- na severozahodu na KS Šentgotard po meji med k.o. Brezje in k.o. Hrastnik pri Trojanah,
- na severu na Občini Vransko in Tabor in
- na vzhodu na Občino Trbovlje.
9. Krajevna skupnost Šentgotard
Krajevna skupnost Šentgotard obsega k.o. Hrastnik pri Trojanah in manjši del k.o. Izlake.
V Krajevno skupnost Šentgotard so vključena naselja Blodnik, Hrastnik pri Trojanah, Jelenk, Jelševica, Polšina in Šentgotard.
Krajevna skupnost Šentgotard meji:
- na jugu na KS Izlake tako, da spadajo pod KS Šentgotard parcele številka 12/1, 10, 698/2 - del, 11, 701 - del, 6, k.o. Izlake in parcela številka 190/5, k.o. Hrastnik pri Trojanah, meja se nadaljuje po meji med k.o. Hrastnik pri Trojanah in k.o. Kolovrat,
- na jugozahodu na KS Mlinše - Kolovrat, kjer poteka meja po meji med k.o. Hrastnik pri Trojanah in k.o. Kolovrat,
- na zahodu na Občino Lukovica,
- na severu na Občino Kamnik,
- na severovzhodu na Občino Vransko in
- na jugovzhodu na KS Čemšenik, kjer poteka meja po meji med k.o. Hrastnik pri Trojanah in k.o. Brezje.
10. Krajevna skupnost Izlake
Krajevna skupnost Izlake obsega dele k.o. Brezje, Ržiše, Kolovrat, Šemnik, Izlake in Kandrše.
V Krajevno skupnost Izlake so vključena naselja Izlake, Podlipovica, Zgornji Prhovec, Šemnik in deli naselij Zabreznik, Orehovica in Briše.
Krajevna skupnost Izlake meji:
- na jugu proti KS Šentlambert tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 535, 309/1, 304/1, k.o. Šemnik, nato se meja nadaljuje po meji med k.o. Šemnik in k.o. Šentlambert,
- na vzhodu na KS Mlinše - Kolovrat, kjer poteka meja najprej po meji med k.o. Šemnik in k.o. Zabava, naprej poteka meja v k.o. Zabava tako, da spadajo pod KS Izlake parcele številka 218/1 - del, 217/2 - del, 217/5, 842 - del, 167/2, 216, nato po meji med k.o. Šemnik in k.o. Zabava, naprej po meji med k.o. Kolovrat in k.o. Zabava, nadaljuje se po meji med k.o. Kolovrat in k.o. Kandrše, naprej v k.o. Kandrše tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 1610 - del, 1441/1 - del, 1615/1 - del, 1615/3 - del, 1441/5 - del, 1443 - del, 1444, naprej po meji med k.o. Kolovrat in k.o. Kandrše, nato v k.o. Kolovrat tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 544/1, 556, 554, 803/1 - del, 547, 546, 525, 527, 802 - del, 526, 517, 880, 870, 869,
- na severozahodu na KS Šentgotard, kjer poteka meja po meji med k.o. Kolovrat in k.o. Hrastnik pri Trojanah, naprej v k.o. Izlake tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 18, 701 - del, 16, 698/2 - del, 13, nato po meji med k.o. Brezje in k.o. Hrastnik pri Trojanah,
- na severovzhodu na KS Čemšenik, kjer poteka meja v k.o. Brezje tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 466/3, 467, 513 - del, 443, 437/2, 422/3, 422/4, 422/10, 422/12, 422/14, 511/2 - del, 355/2, 355/1, naprej po meji med k.o. Ržiše in k.o. Brezje, nato v k.o. Brezje tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 342 - del, 340/1 - del, 339 - del, 329/2 - del, 327/1 - del, 329/1, 327/2 - del, 325 - del, 344/29 - del, 326/1, meja se nadaljuje v k.o. Čemšenik tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 235/2, 235/3, 236/3, 236/1, naprej v k.o. Brezje tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 330/8 in 330/9, nato po meji med k.o. Ržiše in k.o. Čemšenik, naprej v k.o. Ržiše tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 305, 303, 301, 969 - del, 300, 309, 342/1, 975 - del, 345/2, 346/2, 348, 399/2, 401, 400, 407/4, 407/1, 407/3, 508, 510, 511, 976 - del, 513, 506/1, 506/4 in
- na jugovzhodu na KS Kisovec - Loke, kjer poteka meja najprej v k.o. Ržiše tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 518, 530, 529, 528, 519, 526/1, 554/1, 547, 555, 557, 558/1, nadaljuje se po meji med k.o. Ržiše in k.o. Loke pri Zagorju, naprej po meji med k.o. Šemnik in k.o. Loke pri Zagorju, nato v k.o. Šemnik tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 486 - del, 482, 484/1 - del, 481/7 - del, 495/2 - del, 473, 472, 469/3, 531 - del, 470 - del, 42/2 - del, 42/1, 47/1, 48, 49, 52, 54/1, 25, 530 - del, 24/1 - del, 21, 22 - del, 17 - del, 16 - del, 529/1 - del in 535.
11. Krajevna skupnost Mlinše - Kolovrat
Krajevna skupnost Mlinše - Kolovrat obsega k.o. Zabava in dela k.o. Kolovrat in Kandrše.
V Krajevno skupnost Mlinše - Kolovrat so vključena naselja Borje pri Mlinšah, Breznik, večji del Briš, Kolovrat, Kostrevnica, Log pri Mlinšah, Medija, Mlinše, Ravne pri Mlinšah, Razpotje, Vrh pri Mlinšah, Zabava, Žvarulje, Kandrše - del, Dolgo Brdo pri Mlinšah in Vidrga.
Krajevna skupnost Mlinše - Kolovrat meji:
- na jugu na KS Šentlambert in KS Tirna, kjer poteka meja po meji med k.o. Zabava in k.o. Šentlambert, naprej na jugu na Občino Litija,
- na zahodu na Občino Moravče,
- na severozahodu in severu na Občino Lukovica,
- na severovzhodu na KS Šentgotard, kjer poteka meja po meji med k.o. Kolovrat in k.o. Hrastnik pri Trojanah in
- na vzhodu na KS Izlake, kjer poteka meja najprej v k.o. Kolovrat tako, da spadajo pod KS Mlinše - Kolovrat parcele številka 514/3, 514/4, 514/2, 513/1, 512/1, 802 - del, 510, 533, 540, 803/1 - del, 545, 542/2, 543, nadaljuje se po meji med k.o. Kandrše in k.o. Kolovrat, nato v k.o. Kandrše tako, da spadajo pod KS Mlinše - Kolovrat parcele številka 1453, 1456, 1459/2, 1459/1, 1460, 1469, 1443 - del, 1441/1 - del, 1441/5 - del, 1615/3 - del, 1615/1 - del, 1610 - del, naprej po meji med k.o. Kandrše in k.o. Kolovrat, nato po meji med k.o. Zabava in k.o. Kolovrat, naprej po meji med k.o. Zabava in k.o. Šemnik, nato v k.o. Zabava tako, da spadajo pod KS Mlinše - Kolovrat parcele številka 165/1, 166/2, 169/3, 167/1, 169/5, 842 - del, 217/3, 217/2 - del, 218/1 - del, naprej po meji med k.o. Zabava in k.o. Šemnik.
12. Krajevna skupnost Šentlambert
Krajevna skupnost Šentlambert obsega del k.o. Šentlambert in manjši del k.o. Šemnik.
V Krajevni skupnosti Šentlambert so vključena naselja Borje, Golče, Jarše, Kolk, Senožeti, Šentlambert, večji del Jablane, Špital, Kal, Požarje, Mošenik in manjši del Strahovelj.
Krajevna skupnost Šentlambert meji:
- na jugu ob reki Savi na Občino Litija,
- na zahodu na KS Tirna tako, da spadajo pod KS Šentlambert parcele številka 2849/1 - del, 1740/12 - del, 2041 - del, 2044 - del, 2045 - del, 2000 - del, 2001 - del, 1999 -del, 2003/1, 2722/3 - del, 2007/1 - del, 2007/2, 1989, 1988, 2018, 1983, 1984, 1985, 1987/6 - del, 1986, 2706/3, 1975/1, 2730 - del, 1938/2, 1974, 136, 134, 130, 126, 124, 121, 100, 98/2 - del, 3002, 3000, 3001, 2998, 2996, 2994, 2989, 2983, 3512, 2587-del, 2981, 2980, 2920, 2916-del, 3321 - del, 2917 - del, 2912, 2911, 2910, 3152 - del, 3153, 3516 - del, 3144, 3143, 3140, 3139, 3138, 3136, 3205, 3204, 3170, 3171, 3199, 3198, 3197, 3196, 3195, 3194, 3193, 3192, 3191, 3189, k.o. Šentlambert,
- na severozahodu na KS Mlinše - Kolovrat, kjer poteka meja po meji med k.o. Šentlambert in k.o. Zabava,
- na severu na KS Izlake, kjer poteka meja najprej po meji med k.o. Šentlambert in k.o. Šemnik, nato v k.o. Šemnik tako, da spada pod KS Šentlambert parcela številka 310, k.o. Šemnik in
- na vzhodu na KS Kisovec - Loke, kjer poteka meja najprej v k.o. Šemnik tako, da spada pod KS Šentlambert parcela številka 314, nadaljuje se po meji med k.o. Šentlambert in k.o. Šemnik, nato v k.o. Šemnik tako, da spadajo pod KS Šentlambert parcele številka 340, 344, 348, 356, 369, 368, 374/3, 374/1, naprej po meji med k.o. Šentlambert in k.o. Loke pri Zagorju, naprej v k.o. Šentlambert tako, da spadajo pod KS Šentlambert parcele številka 1369/1, 1385/2, 2763/1 - del, 1483/5 - del, 1483/2 - del, 1483/3 - del, 1487, 1488, 1491, 1492, 1702/1 - del, 1698, 2805 - del, 1701/2 - del, 1668 - del, 1726, 1729/1, 1740/12 - del in 2851 - del.
13. Krajevna skupnost Tirna
Krajevna skupnost Tirna obsega del k.o. Šentlambert.
V Krajevno skupnost Tirna sta vključeni naselji Rovišče in Tirna.
Krajevna skupnost Tirna meji:
- na jugu in zahodu na Občino Litija,
- na severu na KS Mlinše - Kolovrat, kjer poteka meja po meji med k.o. Šentlambert in k.o. Zabava in
- na vzhodu na KS Šentlambert, kjer poteka meja v k.o. Šentlambert tako, da spadajo pod KS Tirna parcele številka 2849/1 - del, 1740/12 - del, 2041 - del, 2044 - del, 2045 - del, 2000 - del, 2001 - del, 1999 - del, 2722/3 - del, 2007/1 - del, 1987/3, 1987/6 - del, 1987/7, 2706/2, 1975/3, 2646, 2730 - del, 98/2, 98/1, 2590, 2587 - del, 3312, 3311, 3310, 3309, 3308, 3307, 3306, 2916 - del, 3321 - del, 2917 - del, 2919, 2913, 3152 - del, 3153 - del, 3516 - del in 3190.
3. člen
Sestavni del tega odloka je tehnična dokumentacija, ki jo je izdelala Geodetska uprava RS, Območna Geodetska uprava Ljubljana, Izpostava Trbovlje.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/83) in Odlok o spremembah odloka o območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/84, 21/02, Uradni list RS, št. 58/07).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti