Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2432. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje, stran 6939.

Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB3), 45/08); 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2), 76/08, 79/09); določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo (ZSPJS-UPB13), 8/10 - Odl. US: U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 - Odl. US: U-I-256/08-27); 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 - Skl. US: U-I-60/06-12, 1/07 - Odl. US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/07 - ZSPJS-G) ter na osnovi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 37. redni seji dne 26. 5. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje
1. člen
V Pravilniku o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 111/07, 63/09) se besedilo 12. člena v celoti spremeni tako, da se glasi:
»(1) Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne, predčasne in nadomestne volitve v občinski svet ter redne in nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila v skladu z določbami zakona, ki ureja lokalne volitve.
(2) Višina izplačila enkratnega nadomestila volilnim organom za izvedbo lokalnega referenduma in nadomestnih volitev znaša 50% zneska, ki jim pripada ob izvedbi splošnih rednih volitev.
(3) Nadomestila se članom volilnih organov izplačujejo na podlagi akta o imenovanju.
(4) V primerih, ko se sestane občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada članom in njihovim namestnikom sejnina, kot je določena v 9. členu tega pravilnika.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2010
Trebnje, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti