Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2424. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, stran 6928.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 59/99 - odl. US, 90/99, 31/00, 45/01), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 - UPB-1) ter 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95, 8/00, 115/00, 60/02 in 114/04) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 24. 5. 2010 in Občinski svet Občine Mislinja na 28. seji dne 15. 4. 2010 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 2/92, 108/03, 46/05, 23/07 in 103/07).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena, ki se po spremembi glasi:
»Mandat članov sveta traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«
Tretji odstavek 7. člena se črta.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavoda, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/2005
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 014-00031/2006
Mislinja, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti