Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec, stran 6927.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 in 7/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 - UPB-1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 24. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 108/03, 59/05 in 37/07).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 16. člena, ki se po spremembi glasi:
»Mandat članov sveta traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavoda, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-3/2003
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti