Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Slovenj Gradec«, stran 6927.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 15/03) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 - UPB-1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 24. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Slovenj Gradec«
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 75/08).
2. člen
Spremeni se 14. člen, ki se po spremembi glasi:
»Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in prične teči z dnem imenovanja. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo. Predsednika in namestnika na prvi konstitutivni seji izvolijo člani izmed sebe. Svet zavoda lahko veljavno sprejema sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta. Podrobnejše delovanje sveta zavoda ureja statut zavoda.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavoda, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-16/2008
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti