Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2407. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2009, stran 6917.

Na podlagi tretjega ostavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 128. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 1. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode je realiziran v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega prihodke v višini 10.841.221 EUR in odhodke v višini 11.100.370 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 259.149 EUR.
Račun financiranja zajema povečanje sredstev na računih v višini 1.449.187 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb, ki zajema prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev, denarnega toka v letu 2009 ni bilo.
3. člen
Splošni del proračuna je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 2.605.996 EUR se razporeja s proračunom za leto 2010.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-183/2010
Medvode, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti