Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2403. Sklep o ustanovitvi Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, stran 6911.

Na podlagi 18. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter 106. in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 40. seji dne 24. 5. 2010 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna
I.
S tem sklepom se ustanovi Krajevna skupnost z imenom Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna, tako da se del območja, naveden pod točko II. tega sklepa izloči iz dosedanje Krajevne skupnosti Dolenja vas.
II.
Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna obsega naselji Spodnji Stari Grad in Spodnja Libna.
III.
Najkasneje v enem letu po sprejemu tega sklepa se spremenijo in dopolnijo določbe aktov Občine Krško, ki se nanašajo na krajevne skupnosti tako, da se upošteva s tem sklepom ustanovljena nova krajevna skupnost Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna in sprememba območja dosedanje Krajevne skupnosti Dolenja vas.
IV.
(1) Vse določbe statuta Občine Krško, ki se nanašajo na krajevne skupnosti veljajo tudi za novoustanovljeno Krajevno skupnost Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna.
(2) Naloge in pristojnosti Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna se podrobno določijo v v statutu te krajevne skupnosti.
(3) Premoženje med novonastalo Krajevno skupnostjo Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna in Krajevno skupnostjo Dolenja vas se razdeli po legi. Delitev velja in se izvaja od 1. 1. 2011 dalje.
V.
(1) V svet Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna se izvoli sedem članov.
(2) Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna je oblikovana kot ena volilna enota.
(3) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se uporabijo določbe zakona o lokalnih volitvah.
(4) Volitve v svet krajevnih skupnosti se financirajo iz sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Krško.
VI.
(1) Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna je dolžna v šestih mesecih po končanih volitvah v svet krajevne skupnosti v soglasju z Občinskim svetom Občine Krško sprejeti svoj statut.
(2) Do takrat se zanjo neposredno in smiselno uporabljajo določbe statuta Krajevne skupnosti Dolenja vas.
VII.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2010-O9
Krško, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti