Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2401. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za romsko naselje »Kerinov Grm«, stran 6910.

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za romsko naselje »Kerinov Grm«
1. člen
Odlok o lokacijskem načrtu za romsko naselje »Kerinov Grm« (Uradni list RS, št. 39/05 in 22/09) se spremeni in dopolni v poglavju »IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV«, v 8. členu, pri zasnovi nestanovanjske stavbe v javni rabi - večnamenska stavba, in sicer se spremeni dopustno odstopanje pri gabaritih ter pri oblikovanju strehe stavbe, tako da besedilo na novo glasi:
»Horizontalni gabariti:
- osnovni tloris: 10 x 15 m (± 15%)
- dodatni volumen: znotraj max. dovoljene površine objekta dovoljen poljubno razgiban tloris;
Vertikalni gabarit: P+1+M (višina kolenčnega zidu max. 0,80 m); dopustna je tudi manjša etažnost;
Streha: osnovna streha je dvokapna, naklona 35°-40°, možnost frčad (dvokapne, trikotne oblike) in čopov; izjemoma je dopustna tudi ravna streha.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2010-O502
Krško, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti