Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek, stran 6909.

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 24. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/85 in Uradni list RS, št. 4/97, 73/00, 38/06, 70/07 in 24/08).
2. člen
Dopolni se 2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Uradni list RS, št. 73/00) tako, da se v prvem in drugem odstavku poglavja »2. Merila in pogoji za izvedbo in oblikovanje posegov«, smiselno dodata besedi »gostinskih« ter »rekonstrukcija« in besedilo glasi:
»Območje urejanja zajema tri gradbene parcele za gradnjo poslovno-trgovskih, gostinskih in obrtno-proizvodnih objektov; na območju je dopustna rekonstrukcija že obstoječih objektov.
Poslovno-trgovski, gostinsko-hotelski objekt (lokacija 1):«.
3. člen
Spremeni in dopolni se besedilo 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Uradni list RS, št. 38/06), v poglavju »2. Merila in pogoji za izvedbo in oblikovanje posegov« tako, da celotno »dodano« besedilo na novo glasi:
»Dopustna so tudi večja odstopanja, v skladu s pogoji ter soglasji pristojnih soglasodajalcev, horizontalnih dimenzij max. do 10%; vertikalni gabarit: kleti + pritličje + 4 nadstropja, max. višine objekta 19,0 m od kote terena oziroma kote pritličja obstoječega objekta. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2010-O502
Krško, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti