Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2391. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj, stran 6901.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne 26. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 79/08 - uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni 2. člen tako, da se v tretjem odstavku pred prvo alinejo doda nova alineja:
»- podružnična šola Center«.
Sedanja prva, druga, tretja in četrta alineja postanejo druga, tretja, četrta in peta alineja tretjega odstavka tega člena.
Sedanji četrti odstavek 2. člena se črta.
2. člen
Spremeni se 3. člen odloka, tako da se za besedno zvezo Komenskega 2 besedilo v oklepaju (matična stavba) nadomesti z novim besedilom: »(podružnična šola Center)«.
3. člen
Spremeni se 9. člen odloka, tako da se črta njegov drugi odstavek, besedilo prvega člena pa se nadomesti z novim besedilom:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja je skupaj 55 oddelkov, za matično šolo 21 oddelkov, za podružnično šolo Center 13 oddelkov, za podružnično šolo Goriče 5 oddelkov, za podružnično šolo Primskovo 10 oddelkov in za podružnično šolo Trstenik 5 oddelkov. «
4. člen
Spremeni se 10. člen odloka, tako da se glasi:
»Šolski okoliš Osnovne šole Simona Jenka Kranj, to je območje, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok razporejen v to šolo, obsega naslednje prostorske okoliše:
- Del naselja (014) Kranj: 0001, 0002, 0003, 079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0181, 0182, 0183, 0194;
- Cela naselja - (041) Tenetiše: 0223, 0224, 0225, 0226; (016) Letenice: 0227, 0228; (008) Goriče: 0229, 0230; (007) Golnik: 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0297; (035) Srednja vas - Goriče: 0238; (023) Pangršica: 0239; (042) Trstenik: 0240, 0311; (005) Čadovlje: 0241; (047) Žablje: 0242; (001) Babni vrt: 0243; (027) Povlje: 0244: (044) Zalog: 0245.
Od tega matična šola obsega naslednje ulice in hišne številke dela naselja (014) Kranj:
- Begunjska ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- Bertoncljeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
- Bleiweisova cesta 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 86, 88, 90, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112;
- Cesta Kokrškega odreda 13, 13A, 14, 14A, 14B, 14C,014D, 14E, 14F, 15, 15A, 16, 17, 17B, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25A, 25B, 25C, 25D, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42A, 44;
- Cesta na Rupo 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 85;
- Kebetova ulica 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35;
- Kopališka ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17;
- Mandeljčeva pot 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- Mencingerjeva ulica 1, 3, 5;
- Mlakarjeva ulica 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24;
- Mrakova ulica 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
- Oldhamska cesta 1, 1A, 3;
- Partizanska cesta 2, 2A, 24, 26, 28, 28A, 30, 32, 32A, 34, 34A, 34B, 35, 35A, 35B, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43, 43A, 44, 45, 47, 48, 49;
- Rotarjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Rupa 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 23A, 23B, 23C, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 30C, 30D, 31, 31A, 31B, 31C, 32, 32A, 32B, 32C, 33, 33A, 34, 35, 35A, 36, 36A, 37, 38, 38A, 40, 44, 45, 51, 52;
- Šorlijeva ulica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
- Ulica mladinskih brigad: 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- Ulica XXXI. divizije 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
- Valjavčeva ulica 4, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;
- Vidmarjeva ulica 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14;
- Zoisova ulica 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
Od tega podružnična šola Center obsega naslednje ulice in hišne številke dela naselja (014) Kranj (014) Kranj:
- Bleiweisova cesta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- Cesta Kokrškega odreda 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 8a, 10, 12, 12a;
- Cesta Staneta Žagarja 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 27B, 29, 29A;
- Dražgoška ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- Glavni trg 1, 2, 3,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;
- Gregorčičeva ulica 2, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19;
- Jahačev prehod 1;
- Jenkova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;
- Jurčičeva ulica 1, 2, 3, 4, 5;
- Kebetova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
- Kokrški breg 1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7;
- Komenskega ulica 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7;
- Koroška cesta 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16;
- Ljubljanska cesta 1, 1A;
- Maistrov trg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- Mladinska ulica 1, 2;
- Na skali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- Nazorjeva ulica 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 6, 8, 10, 12;
- Oldhamska cesta 2, 4, 5, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 12, 14;
- Partizanska cesta 1, 2, 2a, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 10j, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 29a, 31, 33;
- Prešernova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- Pot na kolodvor 1, 2, 4;
- Reginčeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- Rotarjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Slovenski trg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- Stritarjeva ulica 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8;
- Škrlovec 1, 2, 3;
- Tavčarjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27A, 29, 31, 31A;
- Tomšičeva ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
- Zoisova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Od tega podružnična šola Goriče za razredno stopnjo obsega naslednja cela naselja:
- Golnik (007),
- Goriče (008),
- Letenice (016),
- Srednja vas - Goriče (035),
- Zalog (044).
Od tega podružnična šola Primskovo za razredno stopnjo obsega naslednje ulice in hišne številke dela naselja (014) Kranj:
- Cesta na Klanec 1, 1A, 3, 3A, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15A, 17, 17A, 19, 19A, 21;
- Cesta Staneta Žagarja 28, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 49, 50, 50A, 50B, 50C, 51, 51A, 52, 53, 53A, 53B, 53C, 54, 55, 55A, 56, 57, 58, 58A, 58B, 58C, 59, 61, 65, 65A, 65B, 67, 69, 71, 73;
- Jelenčeva ulica 1, 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 14A, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 20B, 21, 22, 22A, 23, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 32A,33, 34, 35, 36, 37, 39;
- Jezerska cesta 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 16, 16A, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 31A, 32, 32A, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45G, 45H, 46, 47, 48, 48A, 48B, 48C, 49, 49A, 50, 51, 52, 53, 54, 54A, 54B, 55, 56, 56A, 57, 57A, 58, 59, 59A, 60, 60A, 60B, 60C, 60D, 61, 61A, 62, 62A, 62B, 62C, 63, 63A, 64, 64A, 65, 65A, 66, 67, 68, 68A, 69, 70, 71, 71A, 72, 73, 74, 74A, 74B, 74C, 75, 76, 76A, 77, 78, 78 A, 78B, 78C, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84A, 85, 86, 86 A, 86B, 86C, 87, 87A, 88, 88A, 89, 90, 91, 92, 92A, 93, 93A, 93B, 93C, 93D, 94, 95, 96, 96A, 97, 98, 98A, 99, 99A, 99B, 100A, 100B, 100C, 101, 102, 102A, 103, 104, 104A, 106, 107, 108, 108A, 108B, 108C, 108D, 109, 110, 110A, 112, 114, 114A, 114B, 115, 115A, 116, 116A, 116B, 118, 118A, 118B, 119, 120, 120A, 120B, 121, 122, 122B, 124, 124A, 124B, 124C, 124G, 124H, 126, 128, 128A, 128B, 130, 130A, 130B, 130C, 132, 132A, 134, 134A, 135, 136, 136A, 138, 138A, 140, 142;
- Kajuhova ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
- Kalinškova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
- Kokrški log 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21:
- Kovačičeva ulica 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
- Krašnova ulica 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
- Kurirska pot 1, 2, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 23, 25, 25A, 25B, 26, 27, 29, 30, 31, 31A, 32, 33, 33A, 34, 34A, 35, 35A, 37;
- Likozarjeva ulica 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 24, 24A, 26, 28, 30;
- Oprešnikova ulica 1, 2, 4, 4A, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
- Partizanska cesta 46;
- Reševa ulica 1, 1A, 1B, 1C, 1Č, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 18;
- Ručigajeva cesta 1, 2, 3, 5, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 17;
- Štirnova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21;
- Šuceva ulica 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 23A, 25, 27, 32, 34, 58;
- Tekstilna ulica 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17A, 18, 19, 21;
- Tomažičeva ulica 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21;
- Trg Prešernove brigade 1;
- Ulica Janka Puclja 1;
- Ulica Milene Korbarjeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 32A, 34, 36;
- Ulica Mirka Vadnova 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 22;
- Zadružna ulica 1, 1A, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
- Žanova ulica 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 34, 36.
Od tega podružnična šola Trstenik za razredno stopnjo obsega naslednja cela naselja:
- Babni vrh (001),
- Čadovlje (005),
- Pangršica (023),
- Povlje (027),
- Tenetiše (041),
- Trstenik (042),
- Žablje (047).
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.«
5. člen
Črtajo se 11., 12., 13. in 14. člen odloka.
6. člen
Besedilo prvega odstavka 16. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
- 3 predstavnike ustanovitelja,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda,
- 3 predstavnike staršev.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-54/2010-1(47/10)
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
Zanj
 
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti