Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj, stran 6897.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne 26. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj
1. člen
Spremeni se naziv odloka Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (Uradni list RS, št, 141/04, 55/05, 122/08 in 37/09 - UPB), ki se po novem glasi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj.
V celotnem besedilu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (Uradni list RS, št, 141/04, 55/05, 122/08 in 37/09 - UPB) se besedna zveza »Osrednja knjižnica Kranj« nadomesti z besedno zvezo »Mestna knjižnica Kranj«.
2. člen
V 4. členu se spremeni sedež javnega zavoda, ki se po novem glasi: »Koroška cesta 4, Kranj«.
3. člen
V drugem odstavku 11. člena se v zadnjem stavku črta besedna zveza »tudi uprava«.
4. člen
V 24. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Zavod upravlja s prostori na naslovu Koroška cesta 4, Kranj v izmeri 4.953,13 m2, ki stoji na zemljišču:
- parcelna št. 300 k.o. Kranj,
Parcela je vpisana v zemljiško knjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, št. 2093/2.«
5. člen
V četrtem odstavku 30. člena se v drugi alineji črta besedna zveza »če ni z zakonom drugače določeno«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Določbe o spremembi imena knjižnice, spremembi sedeža knjižnice ter upravljanju s prostori začnejo veljati od preselitve knjižnice v nove prostore.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-19/2010-1-47/12
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti