Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2386. Odlok o območjih krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, stran 6893.

Na podlagi določb 9. in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne 26. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o območjih krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj
1. člen
Na območju Mestne občine Kranj so s Statutom Mestne občine Kranj ustanovljene naslednje krajevne skupnosti: Besnica, Bitnje, Bratov Smuk, Britof, Center, Čirče, Golnik, Gorenja Sava, Goriče, Hrastje, Huje, Jošt, Kokrica, Mavčiče, Orehek-Drulovka, Planina, Podblica, Primskovo, Predoslje, Stražišče, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato polje, Žabnica, ki obsegajo območja naselij in ulic kot so opredeljena v nadaljevanju, ter preostala zemljišča, kot so razvidna iz grafične priloge za vsako krajevno skupnost posebej, ki so kot priloga sestavni del odloka.
2. člen
Krajevna skupnost Besnica obsega območje naslednjih naselij in ulic:
      Naselje             Ulica
Rakovica
Spodnja Besnica        Na hribu
               Nad Žago
               Njive
               Pešnica
               Pod gozdom
               Pri cerkvi
               Senožeti
               Trata
               Vogel
Zabukovje
Zgornja Besnica        Brsc
               Dvor
               Na dobravah
               Na vidmu
               Nova vas
               Podrovnik
               Ribogojnica
               V Čepuljah
               Videmce.
3. člen
Krajevna skupnost Bitnje obsega območje naslednjih naselij:
Naselje
Spodnje Bitnje
Srednje Bitnje
Zgornje Bitnje.
4. člen
Krajevna skupnost Bratov Smuk obsega območje naslednjih naselij in ulic:
Naselje           Ulica
Kranj Cesta Jaka Platiše (del: hišne številke 1, 3,
    5)
    Cesta Rudija Šeliga (severni del)
    Cesta talcev (del: neparne hišne številke 37-
    89)
    Likozarjeva ulica (del: neparne hišne številke
    23-29)
    Ulica Juleta Gabrovška
    Ulica Lojzeta Hrovata
    Ulica Rudija Papeža
    Ulica Tuga Vidmarja.
5. člen
Krajevna skupnost Britof obsega območje naslednjih naselij:
Naselje
Britof
Orehovlje.
6. člen
Krajevna skupnost Center obsega območje naslednjih naselij in ulic:
Naselje           Ulica
Kranj Bleiweisova cesta (del: hišne številke 1, 2,
    3)
    Cankarjeva ulica
    Cesta Iva Slavca
    Cesta kokrškega odreda (del: hišni številki 1
    in 3)
    Cesta Staneta Žagarja (del: parne hišne
    številke)
    Glavni trg
    Gregorčičeva ulica
    Jahačev prehod
    Jenkova ulica
    Jurčičeva ulica
    Kokrški breg
    Komenskega ulica
    Koroška cesta (del: hišne številke 4-47)
    Ljubljanska cesta (del: hišne številke 1-6)
    Maistrov trg
    Mladinska ulica
    Na skali
    Partizanska cesta (del: hišne številke 1-18)
    Poštna ulica
    Pot na kolodvor
    Prešernova ulica
    Reginčeva ulica
    Rotarjeva ulica
    Savska cesta (del: hišne številke 1-20)
    Sejmišče
    Slovenski trg
    Stara cesta (del: hišne številke 1-25, 27, 29,
    33)
    Stošičeva ulica (del: hišne številke 3-6)
    Stritarjeva ulica
    Škrlovec
    Tavčarjeva ulica
    Tomšičeva ulica
    Trubarjev trg
    Vodopivčeva ulica.
7. člen
Krajevna skupnost Čirče obsega območje naslednjih naselij in ulic:
Naselje           Ulica
Kranj Cesta 1. maja (hišna številka 77)
    Cesta Boštjana Hladnika (južni del)
    Cesta talcev (hišna številka 90)
    Čirče
    Gregoričeva ulica
    Grmičeva ulica
    Mlekarska ulica
    Nadižarjeva ulica
    Pintarjeva ulica
    Retljeva ulica
    Savska cesta
    Smledniška cesta
    Staretova ulica
    Šmidova ulica
    Ulica Angelce Hlebce
    Cesta Boštjana Hladnika.
8. člen
Krajevna skupnost Golnik obsega območje naslednjega naselja:
Naselje
Golnik.
9. člen
Krajevna skupnost Gorenja Sava obsega območje naslednjih naselij in ulic:
Naselje           Ulica
Kranj Delavska cesta (del: hišne številke 58-71)
    Gorenjesavska cesta
    Kolodvorska cesta
    Savska loka (del: hišne številke 1-19).
10. člen
Krajevna skupnost Goriče obsega območje naslednjih naselij:
Naselje
Goriče
Letenice
Srednja vas - Goriče
Zalog.
11. člen
Krajevna skupnost Hrastje obsega območje naslednjega naselja:
Naselje
Hrastje.
12. člen
Krajevna skupnost Huje obsega območje naslednjih naselij in ulic:
Naselje           Ulica
Kranj Cesta talcev (del: parne hišne številke 4-18
    in 19, 23, 25)
    Cesta 1. maja (del: hišne številke 1-11, 13 in
    neparne hišne številke 31-35)
    Gogalova ulica
    Huje
    Skalica
    Ulica Janeza Puharja
    Ulica Nikole Tesle
    Ulica Tončka Dežmana
    Župančičeva ulica.
13. člen
Krajevna skupnost Jošt nad Kranjem obsega območje naslednjih naselij:
Naselje
Čepulje
Javornik
Lavtarski vrh
Planica
Pševo
Sveti Jošt nad Kranjem.
14. člen
Krajevna skupnost Kokrica obsega območje naslednjih naselij in ulic:
   Naselje            Ulica
Bobovek
Ilovka
Kokrica    Betonova ulica
        Bleiweisova cesta (hišni številki 73, 114)
        Cesta na Belo
        Cesta na Brdo
        Cesta na Rupo (hišne številke 38, 40, 42, 45,
        47, 49, 55, 55, 85)
        Dežmanova ulica
        Dolžanova pot
        Galetova ulica
        Grosova ulica
        Kuratova ulica
        Okornova ulica
        Partizanska pot
        Pokopališka ulica
        Snediceva ulica
Mlaka pri   Benedičičeva pot
Kranju
        Dolenčeva pot
        Golniška cesta
        Mlaška cesta
        Na griču
        Nedeljska vas
        Oretnekova pot
        Pestotnikova ulica
        Pot na zelenec
        Štefetova ulica
        Zagrajškova ulica
Srakovlje
Tatinec.
15. člen
Krajevna skupnost Mavčiče obsega območje naslednjih naselij:
Naselje
Breg ob Savi
Jama
Mavčiče
Meja
Podreča
Praše.
16. člen
Krajevna skupnost Orehek Drulovka obsega območje naslednjih naselij in ulic:
   Naselje             Ulica
Kranj     Cirilova ulica
        Dolenčeva ulica
        Drolčevo naselje
        Drulovka
        Grintovška ulica
        Kališka ulica
        Kriška ulica
        Kutinova ulica
        Ljubljanska cesta (del: hišne številke 25-29,
        31, 33-40, 42)
        Pot za krajem
        Savska loka (del: hišne številke 20-24)
        Sorška ulica
        Storžiška ulica
        Špikova ulica
        Triglavska ulica
        Zariška ulica
        Zasavska cesta
        Zevnikova ulica.
17. člen
Krajevna skupnost Planina obsega območje naslednjih naselij in ulic:
Naselje           Ulica
Kranj Cesta Angelce Hlebce (del: neparne hišne
    številke 1-9)
    Cesta 1. maja (hišne številke 10, 12, 14-30,
    neparne hišne številke 51-75)
    Gubčeva ulica
    Planina
    Savska cesta (del: parne hišne številke 22-42,
    50, 54-60)
    Smledniška cesta (hišna številka 2)
    Ulica gorenjskega odreda
    Ulica Nikole Tesle
    Ulica Tatjane Odrove
    Vrečkova ulica
    Ulica Angelce Hlebce.
18. člen
Krajevno skupnost Podblica obsega območje naslednjih naselij:
Naselje
Jamnik
Nemilje
Njivica
Podblica.
19. člen
Krajevna skupnost Predoslje obsega območje naslednjih naselij:
Naselje
Predoslje
Suha pri Predosljah.
20. člen
Krajevna skupnost Primskovo obsega območje naslednjih naselij in ulic:
Naselje           Ulica
Kranj Cesta Boštjana Hladnika (severni del)
    Cesta Jaka Platiše (del: neparne hišne
    številke 7-21, 18)
    Cesta Rudija Šeliga (severni del)
    Cesta na klanec
    Cesta Staneta Žagarja (del: hišne številke 28,
    30-34, 36-59, 61, 67, 69)
    Cesta talcev (del: 2, neparne hišne številke
    1-19)
    Jelenčeva ulica
    Jezerska cesta
    Kajuhova ulica
    Kalinškova ulica
    Kokrški log
    Kovačičeva ulica
    Krašnova ulica
    Kurirska pot
    Likozarjeva ulica (del: hišne številke 1-17,
    parne hišne številke 22-30)
    Luznarjeva ulica
    Oprešnikova ulica
    Partizanska cesta (hišna številka 46)
    Reševa ulica
    Ručigajeva cesta
    Štirnova ulica
    Šuceva ulica
    Tekstilna ulica
    Tomažičeva ulica
    Trg Prešernove brigade
    Trg Rivoli
    Ulica Draga Brezarja
    Ulica Janka Puclja
    Ulica Milene Korbarjeve
    Ulica Mirka Vadnova
    Ulica Vide Šinkovčeve
    Zadružna ulica
    Žanova ulica.
21. člen
Krajevna skupnost Stražišče obsega območje naslednjih naselij in ulic:
Naselje           Ulica
Kranj Bavdkova ulica
    Benedikova ulica
    Bičkova ulica
    Delavska cesta (del: hišne številke 1, 4-12,
    14-57, 59)
    Gasilska ulica
    Hafnarjeva pot
    Ješetova ulica
    Kocjanova ulica
    Krajevna pot
    Križnarjeva pot
    Ljubljanska cesta (del: hišne številke 10-24,
    30, 32)
    Medetova ulica
    Nartnikova ulica
    Pot na Jošta
    Pot v Bitnje
    Pot za krajem
    Pševska cesta
    Seljakovo naselje
    Sitarska pot
    Skokova ulica
    Stražiška ulica
    Šempeterska ulica
    Šiškovo naselje
    Škofjeloška cesta
    Šmarjetna gora
    Šolska ulica
    Tominčeva cesta
    Trojarjeva ulica
    Zlatnarjeva pot
    Žeškova ulica
    Baragov trg
    Cicibanova ulica
    Detelova ulica
    Finžgarjeva ulica
    Jernejeva ulica
    Laze
    Matajčeva ulica
    Na vinograd
    Pante
    Pod gradom
    Pot v puškarno
    Pot v Torklo
    Prečna ulica
    Rožna ulica
    Strmov.
22. člen
Krajevna skupnost Struževo obsega območje naslednjega naselja in ulice:
Naselje           Ulica
Kranj Struževo.
23. člen
Krajevna skupnost Tenetiše obsega območje naslednjega naselja:
Naselje
Tenetiše.
24. člen
Krajevna skupnost Trstenik obsega območje naslednjih naselij:
Naselje
Babni vrt
Čadovlje
Pangrščica
Povlje
Trstenik
Žablje.
25. člen
Krajevna skupnost Vodovodni stolp obsega območje naslednjih naselij in ulic:
Naselje           Ulica
Kranj Begunjska ulica
    Bertoncljeva ulica
    Bleiweisova cesta (del: parne hišne številke
    4-20, 24-36, 37-40, 42, 44, 45, 48-74, 76-112)
    Cesta Kokrškega odreda
    Cesta Staneta Žagarja (del: neparne hišne
    številke 1-11, 19-29)
    Dražgoška ulica
    Kebetova ulica
    Kopališka ulica
    Mandeljčeva pot
    Mencingerjeva ulica
    Mlakarjeva ulica
    Mrakova ulica
    Nazorjeva ulica
    Oldhamska cesta
    Partizanska cesta (del: hišne številke 15, 17,
    19-49)
    Rupa
    Šorlijeva ulica
    Ulica mladinskih brigad
    Ulica XXXI. divizije
    Valjavčeva ulica
    Vidmarjeva ulica
    Zoisova ulica.
26. člen
Krajevna skupnost Zlato polje obsega območje naslednjih naselij in ulic:
Naselje           Ulica
Kranj Bleiweisova cesta
    Gosposvetska ulica
    Gradnikova ulica
    Kidričeva cesta
    Koroška cesta
    Krožna ulica
    Levstikova ulica
    Stošičeva ulica
    Ulica Franca Rozmana - Staneta
    Ulica 1. avgusta
    Vrtna ulica
    Zlato polje.
27. člen
Krajevna skupnost Žabnica obsega območje naslednjih naselij:
Naselje
Šutna
Žabnica.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2010-(41/08)
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
Zanj
 
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti