Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2370. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani, stran 6873.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08, ZViS-G; Uradni list RS, št. 86/09) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 20. 4. 2010 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na korespondenčni seji, ki je trajala od 17. 5. 2010 do 19. 5. 2010, sprejela naslednjo
S P R E M E M B O S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 z nadaljnjimi spremembami, dopolnitvami in popravki) se za 39. členom doda novi 39.a člen, ki se glasi:
»Rektor lahko za splošno pravno področje, finančno področje ter po potrebi tudi za druga strokovna področja imenuje pomočnike in jim določi naloge s sklepom o imenovanju.
Za pomočnika rektorja je lahko imenovan, kdor ima:
1) VII. stopnjo izobrazbe,
2) izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
3) vsaj 10 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
4) aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Mandat pomočnika rektorja je vezan na mandat rektorja. Rektor lahko razreši pomočnika rektorja pred iztekom njegovega mandata.
Pomočnik rektorja je vodilni delavec, s katerim se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.«
2. člen
Dopolni se drugi odstavek 41. člena, tako da se po novem glasi:
»Rektorjev kolegij sestavljajo rektor, prorektorji, predsednik upravnega odbora, glavni tajnik univerze in pomočniki rektorja, kolegij dekanov pa rektor, prorektorji, dekani članic in predsednik študentskega sveta.«
Št. 209-02/10
Ljubljana, dne 20. aprila 2010 in 19. maja 2010
Predsednik UO
prof. dr. Dušan Mramor l.r.
 
Rektor
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti